Format explanations etc.

Catholic records
Civil records

Kuczków Kuczkow  (Pleszew)    5150 1750  KA


Roman Catholic parish

805 souls (in 1888)

Includes: Borucin, Borucińskie Huby, Chrzanów, Janków, Krzywosądowo, Kuczków, Ordzin, Pietruszka
Archdiocesan Archive in Gniezno
   B 1612-1869
   M 1661-1689   1704-1741   1746-1869
   D 1704-1741   1744-1878
State Archive in Poznan
   B 1818-1854
   M 1818-1854
   D 1818-1854

LDS microfilms
   BMD 1818-1854      743111
   B 1612-1694 1726 M 1661-1689 B 1680-1748 M 1704-1741 D 1704-1741 1743-1778 B 1773-1778 1742-1773 M 1746-1779 B 1779-1789 MD 1779-1790 B 1789-1797 MD 1791-1797 B 1798-1837      2090363 #3-19
   B 1838-1869 MD 1798-1869      2090364 #1-6


Civil registry

USC Pleszew

State Archive in Kalisz
   B 1874-
   M 1874-
   D 1874-

LDS microfilms
   BMD 1874-1876      1201054 #1-9
   BMD 1877-1885 B 1886      2041884
   MD 1886 BMD 1887-1892      2041885 #1-20