Format explanations etc.

Catholic records
Lutheran records
Civil records

Pleszew Pleschen  (Pleszew)    5154 1748  KA

District capital


Roman Catholic parish

4180 souls (in 1888)

Includes: Dobra Nadzieja (Gute Hoffnung), Folusz, Kobyłka, Lassew, Ludwina (Ludwinerhauland), Malinie, Nowawieś, Pleszew (Pleschen), Przydziałki, Śmieja, Tomaszew, Zielona Łąka
Archdiocesan Archive in Gniezno
   B 1652-1692   1743-1879
   M 1732-1735   1741-1877
   D 1735-1900
State Archive in Poznan
   B 1819-1826   1828-1830   1832-1854
   M 1821-1826   1828-1830   1832-1854
   D 1820-1826   1828-1831   1833-1854

LDS microfilms
   B 1819-1821 D 1820 MD 1821 BMD 1822-1826 1828-1830 D 1831 BM 1832 BMD 1833-1838      752671
   BMD 1839-1850      752672
   BMD 1851-1854      752673
   B 1830-1879 D 1772-1796 M 1773-1795 1795-1826      1194973
   M 1826-1829 1829-1877 D 1735-1772 1795-1849 1847 1849-1864      1194974
   D 1864-1900      1194975
   B 1652-1692 1743-1797      1979946 #2-4
   B 1820-1862      1979947
   M 1829-1877 D 1735-1772 1795-1849 1847 1849-1851      1979948
   D 1851-1900 M 1732-1772      2004394
   B 1795-1819      2006849
   B 1863-1879 D 1772-1796 M 1773-1795 1795-1829      2006850
   B 1652-1692      2142316 #1
   B 1743-1782      2142316 #2
   B 1782-1797      2142316 #3
   B 1795-1808      2142316 #4
   B 1809-1819      2142316 #5
   B 1820-1828      2142316 #6
   B 1829-1842      2142316 #7


Lutheran community

1794   *

2805 souls (ca. 1900)

State Archive in Poznan
   B 1819-1854
   M 1819-1854
   D 1819-1854

LDS microfilms
   BMD 1819-1831      752674
   BMD 1832-1843      752675
   BMD 1844-1848      752676
   BMD 1849-1854      752677


Civil registry

USC Pleszew

State Archive in Kalisz
   B 1874-   City
   M 1874-   City
   D 1874-   City
   B 1874-   Land
   M 1874-   i1874-1885   Land
   D 1874-   i1874-1885   Land

LDS microfilms
City: BMD 1874-1875 BM 1876      1201077 #7-14
   D 1876 BMD 1877-1878 B 1879      1201078
   MD 1879 Land: BMD 1874-1875      1201079
   BMD 1876-1877      1201080
   BMD 1878-1879      1201081
   D 1879      1201082 #1
City: BMD 1878-1879 B 1880      2092196 #7-13
   MD 1880 BMD 1881-1883      2092197
   D 1883 BMD 1884-1886      2092198
   BMD 1887-1889 BM 1890      2092199
   D 1890 BMD 1891-1893      2092200
   D 1893 Land: BMD 1878-1879      2092201
   D 1879 BMD 1880-1881 BM 1882      2092202
   M 1882 D 1882 BMD 1883-1884      2092203
   D 1884 BMD 1885-1886      2092204
   D 1886 BD 1887-1888      2092205
   D 1888 BMD 1889-1890 B 1891      2092206
   B 1891 MD 1891 BMD 1892-1893      2092207
Land: M i1874-1885      2380071 #3
Land: D i1874-1885      2380071 #4


Jewish community

State Archive in Poznan
   B 1835-1847
   M 1835-1847
   D 1835-1847
Zentralstelle für Genealogie in Leipzig
   B 1835-1847
   M 1835-1847
   D 1835-1847
LDS microfilms
   BMD 1835-1847      752629
   D 1837-1839      1190960


MRC   C

Katholisches Militärbischofsamt in Bonn
   B 1834-1868
   M 1835-1850
   D 1835-1867


MLutheran community

Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz Berlin
   B 1833-1871
   M 1834-1918
   D 1914-1915
LDS microfilms
   BM 1833-1869 BMD 1869-1871 MD 1913-1918      72548
   BMD 1869-1871      172516 #5