Format explanations etc.

Catholic records
Civil records

Żegocin Rzegocin  (Pleszew)    5200 1748  KA

Rzegocin 


Roman Catholic parish

2040 souls (in 1888)

Includes: Gorzyce, Grab, Łęg, Młyn, Nowe Prusy, Robaków, Sierszew (Breitenfeld), Wieczyn, Żbiki, Żegocin
Archdiocesan Archive in Gniezno
   B 1761-1882   i1761-1796
   M 1761-1941   1945-1949   i1761-1817
   D 1762-1941
State Archive in Poznan
   B 1818-1854
   M 1818-1854
   D 1820   1822   1824   1826-1854
State Archive in Poznan - microfilms only
   B 1761-1817
   M 1761-1817
   D 1762-1805

LDS microfilms
   B 1818-1819 1821 1823 1825 M 1818 BMD 1820 1822 1824 1826-1829      752830
   BMD 1830-1854      765804
   B 1761-1796 D 1785-1805 M 1810-1817 1761-1809 D 1762-1785 B 1797-1817      1048422 #1-2
   B 1761-1796 M 1761-1817 D 1762-1805 B 1797-1882      1979355 #2-7
   M 1817-1941 1945-1949 D 1806-1941      1979356 #1-6


Civil registry   (=Pieruszyce, Czermin)

USC Czermin

State Archive in Kalisz
   B 1874-
   M 1874-   i1880-1891
   D 1874-   i1880-1891

LDS microfilms
   BMD 1874-1875 B 1875      1199843 #9-12
   MD 1875 BMD 1876 B 1877      1199844 #1-7
   MD 1877 BM 1878      1199905 #12-15
   D 1878 BMD 1879      1199906 #1-4
   B 1880      2041925 #14
   BMD 1880-1882 B 1883      2041926
   MD 1883 BMD 1884-1885 BM 1886      2041927
   MD 1886 BMD 1887-1890      2041928
   BMD 1891-1892      2041929 #1-6