Format explanations etc.

Czermin   (Pleszew)    5157 1745  KA


Roman Catholic parish

2750 souls (in 1888)

Includes: Czermin, Korzkwy, Kurcew, Mamoty, Marszew, Marynin, Pieruszyce, Pieruszyczki, Psienie, Skrzydzew, Skrzypnia, Sucha, Wesółki, Wola Duchowna
Archdiocesan Archive in Gniezno
   B 1605-1654   1704-1900
   M 1603-1644   1703-1905
   D 1703-1949
State Archive in Poznan
   B 1818-1854
   M 1820-1824   1826-1854
   D 1818   1820-1854

LDS microfilms
   BD 1818-1819 BMD 1820-1822 BD 1823 BMD 1824 BD 1825 D 1834 BMD 1826-1833 B 1834 BMD 1835-1845      808131
   BMD 1846-1854      808132
   B 1759-1778 M 1761-1775 D 1760-1774 B 1778-1824      1191138 #3-6
   B 1825-1900 MD 1775-1794 M 1795-1811      1191139
   M 1811-1905 D 1795-1863      1191140
   D 1863-1871      1191141 #1
   D 1872-1901      1191141 #2
   D 1872-1949      1191255 #4-5
   B 1605-1654 M 1603-1644 B 1704-1759 M 1703-1761 D 1703-1754 1755-1760 1754-1755 B 1759-1778      1982427 #6-11
   M 1761-1775 D 1760-1774 B 1778-1888      1982428
   B 1888-1900 MD 1775-1794 M 1795-1905 D 1795-1871      2002482
   D 1872-1949      2004404 #1-2