Format explanations etc.

Grodzisko   (Pleszew)    5157 1752  KA


Roman Catholic parish

1850 souls (in 1888)

Includes: Grodzisk, Kwarantanna, Pacynowiec, Prokopów, Rokutów, Wróbel, Zawada, Zawidowice
Archdiocesan Archive in Gniezno
   B 1778-1887
   M 1777-1853
   D 1779-1899
State Archive in Poznan
   B 1818-1829
   M 1818-1829
   D 1818-1829
State Archive in Poznan - microfilms only
   B 1778-1795
   M 1778-1853
   D 1778-1853

LDS microfilms
   BMD 1818-1829      719602
   BMD 1778-1795 MD 1795-1853      1048411 #1
   B 1778-1795 M 1777-1794 D 1779-1795 B 1795-1853 D 1795-1805      2037921 #9-13
   M 1805-1853 D 1795-1853 BMD 1779-1795 B 1854-1887 D 1854-1899      2037922 #1-5