Format explanations etc.

Spławie Splawie  (Poznan East)    5222 1702  PO

Now part of Poznań


Roman Catholic parish

1636 souls (in 1888)

Includes: Franowo, Garby, Jaryszki, Kobylepole, Krzesinki, Michałowo, Pokrzymowo, Spławie, Szczepankowo
Archdiocesan Archive in Poznan
   B 1752-1884   i1834-1864
   M 1752-1801   1808-1884
   D 1751-1884
State Archive in Poznan
   B 1817-1823   1829-1830   1834-1859   1864-1873
   M 1817-1823   1829-1830   1834-1859   1864-1873
   D 1817-1823   1829   1834-1859   1865-1873

LDS microfilms
   BMD 1817-1823 1829      758357
   BMD 1761-1781 BMD 1752-1761 BMD 1781-1801 B 1795-1807 D 1795      1194508 #4-6
   BMD 1808-1833 BMD 1834-1865 B i1834-1864 B 1865-1884      1194593
   MD 1865-1884      1194847 #1-2