Format explanations etc.

Skórzewo Skorzewo  (Poznan West)    5223 1648  PO


Roman Catholic parish

2011 souls (in 1888)

Includes: Dąbrówka, Dąbrowskie Huby, Edwardowo (Eduardsfelde), Górowo, Ławica, Marcelin, Piaski (Cztery Wiatraki), Skórzewo, Sobiesiernie, Wyssogotowo, Zakrzewo
Archdiocesan Archive in Poznan
   B 1743-1886
   M 1744-1882
   D 1744-1875
State Archive in Poznan
   B 1817-1874
   M 1817-1874
   D 1817-1874

LDS microfilms
   BMD 1817-1825 1828-1831 1838-1841 1843 D 1844 BMD 1845-1852      752870
   BMD 1853-1863 1847-1863 1864-1865      752871
   BMD 1866-1874      1191323 #5
   BMD 1743-1778 BMD 1778-1787      1191496 #11-12
   BMD 1787-1798 B 1798-1811 MD 1798-1817 BMD 1826-1833 B 1812-1837 D 1817-1852 M 1817-1856 B 1837-1857 D 1853-1873      1191497
   BM 1857-1873 D 1864-1875 B 1864-1876 M 1864-1882 B 1874-1886      1191498 #1-6