Format explanations etc.

Sobota   (Poznan West)    5231 1648  PO


Roman Catholic parish

992 souls (in 1888)

Includes: Bytkowo, Golęczewo, Pawłowice, Sępno, Sobota, Złotkowo
Archdiocesan Archive in Poznan
   B 1798-1901
   M 1798-1874   1881-1886
   D 1798-1872   1874-1874   1881-1886
State Archive in Poznan
   B 1817-1822   1824-1825   1827   1829-1837   1839-1849   1854-1856   1858-1860
   M 1817-1822   1824-1825   1827   1829-1837   1839-1840   1844-1849   1854-1855   1858-1860
   D 1817-1822   1824-1825   1827   1829-1837   1839-1849   1854-1856   1858-1860

LDS microfilms
   BMD 1817-1822 1824-1825 1827 1829-1837 1839 1840 BD 1841-1843 BMD 1844-1849      758334
   BMD 1854-1855 1858-1860      758335
   D 1829-1872 M 1837-1874 D 1874 B 1874-1877 1881-1886 MD 1881-1886 B 1868-1901      1194505 #1-8
   B 1798-1824 M 1798-1836 D 1798-1837 B 1824-1868      1194592 #4-6