Format explanations etc.

Catholic records
Civil records

Cerekwica   (Poznan West)    5231 1642  PO

Now part of Mrowino


Roman Catholic parish

2488 souls (in 1888)

Includes: Cerekwica, Dalekie, Kolonia, Krzyszkowo, Mrowino, Napachanie, Pamiątkowo, Przecławek, Rokietnica, Witoldzin, Zalewo, Zmysłowo
Archdiocesan Archive in Poznan
   B 1713-1905
   M 1690-1879   1881-1896
   D 1733-1879   1881-1891
State Archive in Poznan
   B 1817-1840   1843-1872   1874
   M 1817-1840   1843-1874
   D 1817-1840   1843-1874

LDS microfilms
   BMD 1817-1833      807979
   BMD 1834-1840      807980
   BMD 1843-1865      807981
   BMD 1860-1865      807982
   B 1839-1846      1194676 #8
   B 1846-1851 M 1840-1879 D 1841-1852 1876-1879 B 1876-1882 BD 1881-1891 M 1881-1896 B 1892-1905      1194677
   BMD 1866-1872      1201269 #19-39
   BMD 1873-1874      1201270 #1-3
   B 1868-1875      2120921 #3
   M 1871-1875      2120921 #4
   B 1713-1823      2120921 #5-7
   B 1824-1839 M 1824-1839 D 1824-1828      2120921 #8
   D 1828-1837      2120922 #1
   M 1690-1823      2120922 #2-4
   D 1796-1840      2120922 #5-7


Civil registry

USC Rokietnica

State Archive in Poznan
   B 1874-
   M 1874-
   D 1874-
Standesamt I in Berlin
   B 1874-1935
   M 1874-1884 1887 1893 1896 1922 1928 1933-1935
   D 1874-1884 1898 1908-1913

LDS microfilms
   B 1874-1879      70833
   B 1880-1884      70834
   B 1885-1889      70835
   B 1890-1893      70836
   B 1894-1897      70837
   B 1898-1903      70838
   B 1904-1909      70839
   B 1909-1913      70840
   B 1914-1921      70841
   B 1922-1929      70842
   B 1930-1935      70843
   M 1887-1935      70844
   D 1882-1883 1898 1908-1913      70845
   B 1874-1882      161287
   B 1883-1889      161288
   B 1890-1897      161289
   B 1898-1903      161290
   B 1904-1911      161291
   B 1912-1922      161292
   B 1925-1930      161293
   B 1931-1935      161294
   M 1887 1893 1896 1922 1928 M 1933-1935      161295
   D 1882-1883 1898 1908-1913      161296
   BMD 1874-1877      1201270 #4-13
   D 1877 BMD 1878-1880      1538455 #10-19
   D 1880 BMD 1881-1884      1538456 #1-13