Format explanations etc.

Catholic records
Lutheran records
Civil records

Stęszew Stenschewo  (Poznan West)    5217 1642  PO


Roman Catholic parish

2397 souls (in 1888)

Includes: Dębnińskie Huby, Dębno, Dębno Nowe, Krąglewo, Stęszewo (Stenschewo), Wielkawieś, Witobel
Archdiocesan Archive in Poznan
   B 1631-1903   i1632-1903
   M 1643-1869
   D 1664-1874   i1833-1934
State Archive in Poznan
   B 1817-1874
   M 1817-1874
   D 1817-1874

LDS microfilms
   BMD 1817-1834      764035
   BMD 1835-1836 1838-1858      764036
   BMD 1859-1865      764037
   BMD 1866-1872      1191424 #6
   BMD 1833-1866 D 1867-1874 D 1833-1934      1194509
   B 1791-1832 D 1803-1847 M 1793-1847      1194594
   BMD 1872-1874      1194772 #1
   B 1631-1718 D 1664-1718 BD 1719-1779 M 1643-1793 B 1767-1790 1784 D 1779-1802      1194848 #3-7
   D i1833-1934 B 1867-1903 B i1632-1903      1194849 #1-3


Lutheran community

1885   Krosno

684 souls (ca. 1900)

Evangelisches Zentralarchiv in Berlin
   B 1891-1944
   M 1891-1944
   D 1891-1944


Civil registry

USC Stęszew

State Archive in Poznan
   B 1874-   i1874-1890   City
   M 1874-   i1874-1892   City
   D 1874-   i1874-1894   City
   B 1874-1877   Land
   M 1874-1877   Land
   D 1874-1877   Land

LDS microfilms
City: BMD 1874-1877 Land: BMD 1874-1875 B 1876      1194772 #2-20
   MD 1876 BMD 1877      1194773 #1-5
C&L: BMD 1878 BM 1879      1600230 #10-14
   D 1879 BMD 1880-1882      1600231
   D 1882 BMD 1883-1884      1600232 #1-7