Format explanations etc.

Sobiałkowo Sobialkowo  (Rawicz)    5140 1659  LE


Roman Catholic parish (belonged to Miejska Górka before 1868)

706 souls (in 1888)

Includes: Karolinki, Sobiałkowo