Format explanations etc.

Szkaradowo   (Rawicz)    5135 1709  LE


Roman Catholic parish

2034 souls (in 1888)

Includes: Janów (Deutsch Janowo), Jeziora, Katarzynowo, Ostoje, Stasin, Szkaradówko, Szkaradowo
Archdiocesan Archive in Poznan
   B 1631-1689   1695-1911
   M 1630-1686   1710-1897
   D 1671-1686   1711-1852
State Archive in Poznan
   B 1835   1837-1848   1850   1852   1854   1856-1874
   M 1835   1837-1848   1850   1852   1854   1856-1874
   D 1835   1837-1848   1850   1852   1854   1856-1874

LDS microfilms
   B 1835-1836 BMD 1837-1848 1850 1852 1854 1856-1865      764071
   B 1631-1689 D 1671-1686 M 1630-1686 B 1695-1776 M 1711-1790 D 1711-1780 B 1711-1807 M 1791-1807 D 1780-1807 B 1808-1843      1194527 #3-7
   M 1808-1831      1194527 #8
   M 1831-1843 D 1808-1844 B 1844-1890 D 1844-1897 B 1877-1887      1194528
   B 1887-1904      1194529 #1
   BMD 1866-1874      1194781 #6
   B 1900-1911      2120157 #1