Format explanations etc.

Konary   (Rawicz)    5140 1703  LE


Roman Catholic parish

1130 souls (in 1888)

Includes: Góreczki, Konary, Piaski, Zalesie
Archdiocesan Archive in Poznan
   B 1711-1877   1941-1942
   M 1711-1941
   D 1711-1931
State Archive in Poznan
   B 1818-1819   1823-1828
   M 1818-1819   1823-1828
   D 1818-1819   1823-1828

LDS microfilms
   BMD 1818-1819 BMD 1823-1828      741983 #23-30
   BMD 1711-1794      1191697 #3
   BMD 1794-1840 B 1837-1877 M 1837-1880 D 1837-1900 M 1881-1901      1191698
   D 1900-1931      2043256 #6
   M 1900-1941      2043256 #7
   B 1941-1942      2043256 #8