Format explanations etc.

Catholic records
Lutheran records
Civil records

Pakosław Pakoslaw  (Rawicz)    5137 1703  LE

Pakoswalde 


Roman Catholic parish

1055 souls (in 1888)

Includes: Biały Kał (Weisskaele), Gać, Góry, Pakosław, Sowy
Archdiocesan Archive in Poznan
   B 1679-1870
   M 1687-1908
   D 1694-1883
State Archive in Poznan
   B 1818-1832
   M 1818-1832
   D 1818-1832

LDS microfilms
   BMD 1818 BMD 1822-1825 BMD 1829-1832 BMD 1819-1821 BMD 1826-1828      753004
   BMD 1687-1811 BM 1811-1830 D 1811-1837      1191182 #3-7
   B 1828-1870 D 1838-1883 M 1831-1908      1194575 #1-3
   M 1900-1908      2061987 #5


Lutheran community

1910   Miejska Górka


Civil registry   (from 1908)

USC Miejska Górka