Format explanations etc.

Białcz Stary Alt-Bialcz  (Smigiel)    5205 1633  LE


Roman Catholic parish

1096 souls (in 1888)

Includes: Białcz Nowy (Neu Bialtsch), Białcz Stary (Alt Bialtsch), Chrzan, Jeligowo, Kobelniki, Prętkowice, Skoraszewo
Archdiocesan Archive in Poznan
   B 1795-1910
   M 1795-1910
   D 1795-1910
State Archive in Poznan
   B 1818-1827   1829   1847-1848   1855   1867
   M 1818-1827   1829   1847-1848   1855   1867
   D 1818-1827   1829   1847-1848   1855   1867
State Archive in Poznan - microfilms only
   B 1795-1836   1871-1875
   M 1795-1875
   D 1795-1875

LDS microfilms
   BMD 1818-1829 BMD 1847-1849 BMD 1855-1856 BMD 1867-1868      811086
   M 1795-1836 B 1795-1836 D 1795-1809      1169504 #7-9
   D 1809-1836 M 1837-1875 D 1837-1875 B 1871-1875      1169505 #1-4
   B 1837-1865      1194657 #10
   B 1865-1870 BMD 1874-1900      1194658 #1-4
   BMD 1900-1910      1194700 #3-5
   BMD 1867      1201323 #40
   D 1837-1873      2120665 #6