Format explanations etc.

Catholic records
Lutheran records
Civil records

Śmigiel Schmiegel  (Smigiel)    5201 1632  LE

District capital


Roman Catholic parish

4386 souls (in 1888)

Includes: Bruszczewo (Prauschwitz), Glińsko (Gleinitz), Koszanowo (Kuschen), Morownica (Murkwitz), Nietążkowo (Nitsche), Nowawieś (Neugut), Papiernia (Papiermuehle), Podśmigiel (Poladowo), Robaczyn, Śmigiel (Schmiegel)
Archdiocesan Archive in Poznan
   B 1599-1634   1666-1912
   M 1598-1626   1684-1896
   D 1684-1918
State Archive in Poznan
   B 1808-1829   1903-1904
   M 1808-1829
   D 1808-1829

LDS microfilms
   BMD 1808-1812      752895
   BMD 1812-1815      752896
   BMD 1816-1829      752897
   BM 1598-1634 B 1666-1775 D 1684-1800      1194529 #2-6
   M 1684-1815 B 1776-1815 B 1820-1852      1194530
   D 1879-1896 B 1891-1900 B 1870-1906 B 1890-1900      1194531 #1-4
   D 1801-1853 M 1816-1857 D 1870-1906 1854-1867      1194599
   D 1867-1889 B 1853-1890 M 1858-1879      1194600
   B 1900-1912      2120157 #2
   B 1900-1906      2120157 #3
   D 1900-1918      2120157 #4


Lutheran community

1605   *

3714 souls (ca. 1900)

Archdiocesan Archive in Poznan
   B 1830-1834   1837-1838   1840   1842-1859   1861-1862   1869   1871   1873-1874   1938-1944
   M 1830-1834   1837-1838   1840   1842-1859   1861-1862   1869   1871   1873-1874   1907-1945
   D 1830-1834   1837-1838   1840   1842-1859   1861-1862   1869   1871   1873-1874   1894-1944
State Archive in Poznan
   B 1709-1880
   M 1710-1906
   D 1709-1894

LDS microfilms
   B 1709-1770 M 1710-1784 D 1709-1785      752898
   B 1771-1798 M 1790-1811 D 1786-1804      752899
   B 1799-1816 M 1812-1816      752900
   B 1816-1826 M 1816-1836      752901
   B 1826-1865      752902
   M 1837-1865      752903
   D 1805-1865      752904


Civil registry

USC Śmigiel

State Archive in Leszno
   B 1874-   i1874-1892   City
   M 1874-   i1874-1892   City
   D 1874-   i1874-1892   City
   B 1874-1877   i1874-1877   Land
   M 1874-1877   i1874-1877   Land
   D 1874-1877   i1874-1877   Land

LDS microfilms
   B 1874      1807698 #13-14
   BMD 1874-1875 B 1876      1807699
   BMD 1876 B 1877      1807700
   B 1877 B 1874-1877 M 1877 M 1874-1877 D 1877 D 1874-1877 BMD 1878 B 1879      1807701
   BMD 1879-1880 B 1881      1807702
   BMD 1881-1882 B 1883      1807703
   BMD 1883-1884 B 1885      1807704
   BMD 1885-1886 B 1887      1807705
   BMD 1887-1888      1807706 #1-6