Format explanations etc.

Catholic records
Civil records

Wielichowo   (Smigiel)    5207 1622  PO


Roman Catholic parish

4153 souls (in 1888)

Includes: Augustowo, Dębsko, Gradowiec, Łubnica, Mokrzec, Trzcinica, Wielichowo, Ziemnin
Archdiocesan Archive in Poznan
   B 1729-1797   1850-1900
   M 1729-1836   1864-1893
   D 1729-1796   1878-1914
State Archive in Poznan
   B 1818-1825   1827-1829
   M 1818-1825   1827-1829
   D 1818-1825   1827-1829

LDS microfilms
   B 1818 BMD 1819-1825 1827-1828 B 1829      764459
   BMD 1729-1796 M 1796-1836 B 1850-1873      1194555
   D 1892-1900 D 1878-1900      1194556 #1-2
   B 1873-1881 M 1864-1891 B 1876-1892 M 1871-1893 B 1882-1900 D 1881-1893      1194605
   D 1900-1912      2120473 #6
   D 1900-1914      2120473 #7


Civil registry

USC Wielichowo

State Archive in Poznan
   B 1874-   i1874-1885   City
   M 1874-   i1874-1885   City
   D 1874-   i1874-1885   City
   B 1874-1885   i1874-1885   Land
   M 1874-1885   i1874-1885   Land
   D 1874-1885   i1874-1885   Land

LDS microfilms
   BMD 1874-1877 BMD 1874 B 1875      1194804 #9-24
   BMD 1875-1876 BM 1877      1194805
   D 1877      1194806 #1
   BMD 1878-1879 BM 1880      1608456 #20-27
   D 1880 BMD 1881-1884 BMD 1878 BM 1879      1608457
   D 1879 BMD 1880-1882      1608458
   BMD 1883-1884      1608459 #1-6