Format explanations etc.

Catholic records
Civil records

Wonieść Woynitz  (Smigiel)    5201 1641  LE


Roman Catholic parish

2320 souls (in 1888)

Includes: Chełków (Kelke), Gniewowo (Gniewen), Jezierzyce Polskie (Polnisch Jeseritz), Karmin, Niemiecka (Deutsch Presse), Parsko, Popowo Polskie (Polnisch Poppen), Przysieka, Spławie, Wonieść (Gross Woynitz), Żydowo (Seide), Zygmuntowo
Archdiocesan Archive in Poznan
   B 1758-1901
   M 1758-1885
   D 1758-1894
State Archive in Poznan
   B 1809-1836   1838-1842   1844-1854   1857-1870   1872-1874
   M 1808-1836   1838-1842   1844-1854   1857-1870   1872-1874
   D 1808-1836   1838-1842   1844-1854   1857-1870   1872-1874

LDS microfilms
   M 1809 D 1808-1809 BMD 1809-1818 B 1819 BMD 1822-1829 BMD 1833 BMD 1835 BMD 1841-1842      764494
   BMD 1844-1847 BMD 1849-1854 BMD 1857-1861 BMD 1864 1863 BMD 1865      764495
   B 1758-1770 M 1758-1761 D 1758-1770 BM 1770-1844 D 1770-1845      1194622
   M 1821-1864 B 1821-1866 M 1845-1885 B 1866-1871      1194623
   BMD 1866 1870 1872 1867 1873-1874      1194812 #6-11
   B 1871-1879 D 1869-1894 B 1879-1901      1194858 #1-3


Civil registry

USC Śmigiel

State Archive in Leszno
   B 1877-   i1877-1892
   M 1877-   i1877-1892
   D 1877-   i1877-1892

LDS microfilms
   BMD 1877 B 1878      1809023 #13-16
   BMD 1878-1883      1809024
   BMD 1884-1888      1809025 #1-15