Format explanations etc.

Bucz   (Smigiel)    5200 1624  LE


Roman Catholic parish

880 souls (in 1888)

Includes: Barchlin, Boszkowo, Brzeźniak, Bucz Nowy, Bucz Stary, Dębina
Archdiocesan Archive in Poznan
   B 1781-1813
   M 1781-1813
   D 1781-1813   1869-1894
State Archive in Poznan
   B 1808   1810-1815   1818-1856   1860-1874
   M 1808   1812-1816   1818-1856   1860-1874
   D 1808-1816   1818-1856   1860-1874
State Archive in Poznan - microfilms only
   B 1709-1813
   M 1709-1813
   D 1709-1813

LDS microfilms
   BMD 1808-1822      807883
   BMD 1823-1842      807884
   BMD 1843-1865      807959
   BMD 1709-1813 1781-1813      1169556 #1-2
   D 1869-1894      1194668 #5
   BMD 1866-1874      1201266 #25-33