Format explanations etc.

Catholic records
Civil records

Dłużyna Dluzyn  (Smigiel)    5158 1623  LE


Roman Catholic parish

2460 souls (in 1888)

Includes: Biskupice, Charbielin, Dłużyna, Grotniki, Katarzynki, Machcin, Poświętne (Schwenten), Sikorzyn, Skarzyń, Sokołowo, Szczepankowo Nowe, Szczepankowo Stare, Trzebidza
Archdiocesan Archive in Poznan
   B 1742-1744   1793-1891
   M 1742-1742   1796-1900
   D 1742-1742   1779-1891
State Archive in Poznan
   B 1808-1815   1818-1829
   M 1808-1815   1818-1829
   D 1808-1815   1818-1829

LDS microfilms
   BMD 1808-1829      810690
   BD 1875-1891 M 1875-1900      1194692 #7-9
   BMD 1742 BM 1744 B 1793-1819 M 1796-1816 D 1779-1817 B 1817-1856 D 1817-1846 M 1817-1847      2127220 #1-3


Civil registry   (from 1909)

USC Przemęt