Format explanations etc.

Catholic records
Civil records

Kamieniec Kaminiec  (Smigiel)    5210 1628  PO

Kamieniec Poznański 


Roman Catholic parish

2058 souls (in 1888)

Includes: Cykówko, Cykowo, Cykowskie Olędry, Kamieniec, Karczewo, Kowalewo, Lechowo, Ujazd, Ujazdek, Ujazdowskie Huby
Archdiocesan Archive in Poznan
   B 1713-1750   1752-1795   1808-1893
   M 1714-1743   1753-1794   1816-1922
   D 1715-1744   1752-1795   1816-1867
State Archive in Poznan
   B 1810   1814   1816   1818-1829
   M 1810   1814   1816   1818-1829
   D 1810   1814   1816   1818-1829

LDS microfilms
   BMD 1814-1829      743152 #6-19
   M 1873-1922      1187474 #1
   B 1713-1750 M 1714-1749 BMD 1752-1779 BM 1702-1795 D 1700-1787 B 1808-1838 1830-1849 B 1936-1960 M 1816-1823      1191667 #3-8
   D 1818-1867 B 1841-1867 D 1844-1873 B 1868-1876 B 1868-1893      1191670
   M 1900-1922      2043255 #9


Civil registry

USC Kamieniec

State Archive in Poznan
   B 1874-   i1874-1893
   M 1874- i1874-1892
   D 1874-   i1874-1897

LDS microfilms
   BMD 1874-1877      1191076 #7-18
   BMD 1877      1191077 #1
   BM 1878      1538552 #12-13
   D 1878 BMD 1879-1882      1538592
   BMD 1883-1884      1538594 #1-6