Format explanations etc.

Catholic records
Lutheran records
Civil records

Książ Xions  (Srem)    5204 1715  PO

Książ Wielkopolski 


Roman Catholic parish

2837 souls (in 1888)

Includes: Brzostownia, Chromice, Chromickie Olędry, Dębniak, Józefowo, Kiełczyn, Kiełczyńskie Olędry, Konarskie, Konarskie Olędry, Książ, Książek, Sroczewo, Zabrowo, Zakrzewo, Zaworskie Olędry, Zawory
Archdiocesan Archive in Poznan
   B 1632-1911
   M 1651-1696   1755-1836   1881-1922
   D 1652-1875   1887-1932

LDS microfilms
   B 1632-1773 M 1756-1777 B 1773-1794 1784-1795      1201024 #2-6
   B 1795-1822 1823-1877 1835-1839      1201025
   D 1839-1865 1784-1834 M 1784-1789 1795-1836 D 1865-1874 M 1874-1881 B 1874-1881      1201026
   B 1881 M 1881-1886 B 1871-1882 D 1887-1907      1201027
   D 1887-1907      1201028 #1
   B 1900-1911      2044676 #6
   M 1900-1922      2044676 #7
   D 1900-1929      2044676 #8
   D 1930-1932      2044677 #1


Lutheran community

1794   *

1377 souls (ca. 1900)

State Archive in Poznan
   B 1803-1876
   M 1776-1864   1866-1874
   D 1776-1864   1866-1874

LDS microfilms
   B 1803-1850      743101
   B 1851-1865 M 1776-1857      743102
   D 1776-1863      743103
   BMD 1818-1828      743104
   BMD 1829-1841      743105
   BMD 1842-1844 1847-1855      743106


Civil registry

USC Książ Wielkopolski

State Archive in Poznan
   B 1874-   i1874-1900
   M 1874-   i1874-1900
   D 1874-   i1874-1900

LDS microfilms
   BMD 1874 B 1875      1191034 #16-19
   MD 1875 BMD 1876-1877      1191035 #1-8
   BMD 1878 BM 1879      1551870 #11-17
   D 1879 BMD 1880-1881      1551871
   D 1881 BMD 1882-1883      1551872
   BMD 1884      1551873 #1-3