Format explanations etc.

Kunowo   (Srem)    5156 1701  LE

Kunthal 


Roman Catholic parish

1500 souls (in 1888)

Includes: Dalabuszki, Gaj, Gaworek, Kunowo, MaƂachowo, Szczodrochowo, Tworzymirki
Archdiocesan Archive in Poznan
   B 1721-1918
   M 1744-1876
   D 1721-1876
State Archive in Poznan
   B 1817-1840   1846-1847   1857-1864
   M 1817-1840   1846-1847   1857-1864
   D 1817-1840   1846-1847   1857-1864

LDS microfilms
   BMD 1818 B 1818 BMD 1819-1838 MD 1839 BMD 1840 BMD 1846-1847      743112
   BMD 1721-1795 B 1795-1836      1201029 #3-4
   B 1836-1874 1872-1874 M 1796-1866 D 1796-1876 M 1867-1876 B 1875-1893      1201030
   B 1893-1918      1201031 #1
   B 1900-1918      2044677 #3