Format explanations etc.

Mądre Mondre  (Sroda)    5210 1716  PO


Roman Catholic parish

1031 souls (in 1888)

Includes: Chwałkowo, Garby, Kaźmierki, Mądre, Nadziejewo, Pigłowice, Wyszakowo
Archdiocesan Archive in Poznan
   B 1737-1911
   M 1704-1877
   D 1687-1869   1874-1886
State Archive in Poznan
   B 1818-1874
   M 1818-1874
   D 1818-1874
Zentralstelle für Genealogie in Leipzig
   B 1737-1756
   M 1862-1873
   D 1862-1873

LDS microfilms
   M 1862-1873 M 1862-1873 D 1862-1873 D 1862-1873      1197692 #1-2
   B 1737-1756      1197842 #2
   B 1746-1791 M 1745-1806 D 1744-1797 B 1737-1756 M 1737-1757 1706-1736 D 1687-1738 1691-1731 B 1797-1799      1201193 #9-11
   B 1799-1810 D 1797-1826 M 1791 1818-1826 B 1791-1797 M 1806-1841 B 1796-1797 1817-1844 M 1841-1869 1862-1873      1201194
   B 1877-1886 D 1877-1886 B 1869-1874 1887-1902 M 1874-1877      1201195 #1-4
   B 1902-1911      2060223 #9