Format explanations etc.

Śnieciska Snieciska  (Sroda)    5212 1712  PO


Roman Catholic parish

1100 souls (in 1888)

Includes: Bożydar, Dobroczyn, Jaszkowo, Lorenka, Płaczki, Połwica, Śnieciska, Winna
Archdiocesan Archive in Poznan
   B 1677-1892
   M 1677-1892
   D 1677-1892
State Archive in Poznan
   B 1808-1809   1811-1812   1815-1825   1828-1874
   M 1808-1809   1811-1812   1815-1825   1828-1874
   D 1808-1809   1811-1812   1815-1825   1828-1874
Zentralstelle für Genealogie in Leipzig
   B 1794-1817
   M 1794-1818
   D 1793-1817

LDS microfilms
   BMD 1677-1744 B 1744-1804 M 1744-1804 D 1745-1803      1194531 #5-8
   BMD 1794-1825 B 1826-1845 BMD 1846-1873 MD 1873-1892 B 1873-1883      1194532
   B 1883-1892      1194533 #1
   BMD 1793-1818 BMD 1793-1818      1197842 #1