Format explanations etc.

Czerlejno Czerleino  (Sroda)    5221 1713  BY

Scheringen 


Roman Catholic parish

1540 souls (in 1888)

Includes: Czerlejnko, Czerlejno, Klony, Ługowiny, Mikuszyn, Poklatki, Trzek, Węgierskie, Wydzierzewice, Zagaj
Archdiocesan Archive in Poznan
   B 1801-1909
   M 1596-1736   1801-1886
   D 1801-1892
State Archive in Poznan
   B 1818-1874
   M 1818-1874
   D 1818-1874

LDS microfilms
   M 1875-1886 B 1875-1887      1194687 #6-7
   D 1875-1892 B 1888-1900      1194688 #1-2
   B 1900-1908      2041479 #2
   B 1801-1817 1801-1818 1819-1841      2121490 #2-4
   B 1842-1859      2121491 #1
   M 1696-1735 1801-1886      2121491 #2-6
   D 1801-1818      2121491 #7
   D 1819-1857      2125321 #1-2