Format explanations etc.

Malanów   (Turek*)    5157 1824  KN


Roman Catholic parish

USC Malanów

Includes: Antosin, Brody, Celestyny, Dziadowice, Feliksów, Gozd, Grąbków, Józefina, Kotwasice, Malanów, Miłaczew, Miłaczewek, Młyny, Orlagóra, Ostrów, Paździerowice, Popielarze, Potaźnia, Rochowa, Targówka, Zdżenice, Zygmuntek
Diocesan Archive in Wloclawek
   B 1718-1778   1813-1867
   M 1718-1778   1806-1884
   D 1718-1768   1813-1820   1823-1880
State Archive in Poznan
   B 1808-
   M 1808-
   D 1808-
Local Roman Catholic Parish
   B 1868-1940   1945-
   M 1881-1940   1945-
   D 1880-1940   1945-

LDS microfilms
   BMD 1808-1816      746790
   BMD 1817-1827      746791
   BMD 1828-1839      746792
   BMD 1840-1847      746793
   BMD 1848-1858      746794
   BMD 1859-1865      746795
   BMD 1866-1867      1191256 #12-13
   BMD 1868-1876      1191257
   BMD 1876      1191258 #1
   BMD 1877-1878      1618422 #15-16
   BMD 1879-1884      1618423 #1-6
   B 1718-1778 M 1718-1778      2041724 #7
   D 1718-1768      2041725 #1
   B 1813-1840      2041725 #2
   B 1814-1820 1824      2041725 #3-9
   B 1825-1840      2041726
   B 1840-1850      2041727 #1-2
   B 1841-1867      2041727 #3
   B 1851-1867      2041728 #1
   M 1806-1846      2041728 #2
   M 1847-1884      2041729 #1
   M 1813-1841      2041729 #2-15
   M 1841-1881      2041730 #1-2
   D 1813-1820 1823-1827      2041730 #3-13
   D 1828-1863      2041731
   D 1863-1880      2041732 #1