Format explanations etc.

Skęczniew   (Turek*)    5153 1842  KN


Roman Catholic parish

USC Dobra

Includes: Czyste, Józefów, Kościanki, Łęg Piekarski, Mechniówka, Młyny Piekarskie, Młyny Skęczniewskie, Piekary, Rzechta, Skęczniew, Stawki, Szymany, Wola, Zagaj, Zborów
Diocesan Archive in Wloclawek
   B 1626-1648   1784-1823   1826-1879
   M 1667-1688   1784-1823   1810-1875
   D 1784-1823   1826-1859
State Archive in Poznan
   B 1808-
   M 1808-
   D 1808-
Local Roman Catholic Parish
   B 1879-1940   1945-
   M 1876-1940   1945-
   D 1873-1940   1945-

LDS microfilms
   BMD 1808-1821      752853
   BMD 1822-1834      752854
   BMD 1835-1851      752855
   BMD 1852-1858      752856
   BMD 1859-1865      752857
   B 1623-1648 M 1667-1688      904346 #2-3
   BMD 1866-1872      1191321 #10-16
   BMD 1873-1875      1191322 #1-3
   D 1860-1872      1418047
   BMD 1876-1883      1608537 #6-13
   BMD 1884      1608538 #1
   D 1860-1872      1974162 #2
   B 1623-1648 M 1667-1688      2060687 #6-7
   B 1826-1832      2086135 #9
   B 1833-1844      2086136 #1
   B 1845-1863      2086136 #2
   B 1864-1866      2086136 #3
   B 1866-1868 1868-1879 1873 D 1872-1872 M 1872-1872 B 1872-1872 1870-1870 1872-1872 D 1872-1872      2086137 #1
   M 1810-1811      2086138 #2
   M 1826-1830      2086138 #3
   M 1826-1852      2086138 #4
   M 1853-1868 1868-1875 1874      2086138 #5
   D 1826-1829      2086138 #6
   D 1829-1848      2086139 #1
   D 1849-1859      2086139 #2
   B 1784-1823 M 1784-1823 D 1784-1805      2086139 #3
   D 1806-1823      2087146 #1
   BMD 1808-1809      2087146 #2
   BMD 1809-1810      2087146 #3
   BD 1810-1811      2087146 #4
   BMD 1811-1812      2087146 #5
   BMD 1812-1813      2087146 #6
   BMD 1813-1814      2087146 #7
   BMD 1814-1815      2087146 #8
   BMD 1815-1816      2087146 #9
   BMD 1816-1817      2087146 #10
   BMD 1817-1818      2087146 #11
   BMD 1818-1819      2087146 #12
   BMD 1819      2087146 #13
   B 1822      2087146 #14
   BM 1822      2087147 #1
   BMD 1823      2087147 #2
   BMD 1824      2087147 #3
   BMD 1825      2087147 #4
   B 1824-1844 M 1824-1844 D 1824-1844      2087147 #5
   B 1845-1857 1868 M 1845-1853 D 1845-1851      2087147 #6
   B 1623-1648      2099089 #1
   M 1667-1688      2099089 #2