Format explanations etc.

Brodnia   (Turek*)    5148 1842  SI


Roman Catholic parish

USC Pęczniew?

Includes: Aleksandrówek, Brodnia, Brzeg, Dąbrowa, Dzierzązna, Ferynandów, Glinno, Jadwichna, Józefka, Lubola, Pruśno, Wrzosy, Zagórki
Diocesan Archive in Wloclawek
   B 1746-1786   1791-1826   1833-1877
   M 1746-1786   1788-1826   1838-1878   1887-1891
   D 1746-1786   1808-1826   1833-1865
State Archive in Poznan
   B 1808-1855
   M 1808-1855
   D 1808-1855
State Archive in Lódz
   B 1867-1886    1897-
   M 1867-1886    1897-
   D 1867-1886    1897-
Local Roman Catholic Parish
   B 1868-
   M 1868-
   D 1868-

LDS microfilms
   BMD 1856-1860      681134
   BMD 1861-1865      681135
   BMD 1866-1870      766368
   MD 1808-1816      807860
   BMD 1817-1830      807861
   BMD 1831-1841      807862
   BMD 1842-1850      807863
   BMD 1851-1855      807864
   BMD 1871-1874      1192285 #8-11
   BMD 1875-1876      1192286 #1-2
   B 1791-1813      1860183 #2
   B 1808-1809      1860183 #3
   B 1806-1821      1860183 #4
   B 1809-1812 B 1833-1841      1860183 #5-8
   B 1839-1845      1860184 #1
   B 1841-1848      1860184 #2
   B 1845-1856      1860184 #3
   B 1848-1853      1860184 #4-5
   B 1853-1865      1860185 #1
   B 1859      1860185 #2
   B 1865-1874      1860185 #3
   B 1874-1877      1860186 #1
   M 1788-1821      1860186 #2
   B 1808      1860186 #3
   M 1809-1810      1860186 #4
   M 1809-1812 M 1838-1856      1860186 #5-7
   M 1839-1851      1860186 #8
   M 1856-1871      1860186 #9
   M 1872-1878 D 1808-1811 D 1815      1860187 #1-6
   D 1839-1849      1860187 #7
   D 1833-1857      1860187 #8-11
   D 1857-1865      1860188 #1
   BMD 1813-1821      1860188 #2
   BMD 1817-1826      1860188 #3-10
   BMD 1746-1786      1860239 #1
   BMD 1812-1813 BM 1815 BMD 1821-1825 BMD 1825-1826      1860239 #2-5
   B 1860-1864 M 1852-1856 M 1859-1861 M 1887-1891 D 1852-1856 D 1859-1861      1860239 #6