Format explanations etc.

Dobra   (Turek*)    5155 1837  KN


Roman Catholic parish

USC Dobra

Includes: Cegielnia Kawecka, Chrapczew, Ciemin, Czekaj, Długa Wieś, Dobra (osada), Dzieranów, Dzierzbotki, Golmówka, Janów, Linne, Marcinów, Mikulice, Orzepów, Pakuła, Potworów, Stawki, Stefanów, Warstka, Zastruże
Diocesan Archive in Wloclawek
   B 1729-1868
   M 1729-1876
   D 1729-1882
State Archive in Poznan
   B 1818-1859    1861-
   M 1818-1859    1861-
   D 1818-1859    1861-
Local Roman Catholic Parish
   B 1869-1939   1945-
   M 1945-
   D 1882-1940   1945-

LDS microfilms
   BMD 1818-1823      810691
   BMD 1824-1833      810692
   BMD 1834-1849      810693
   BMD 1850-1857      810694
   BMD 1859-1865      810695
   BMD 1866-1875      1201441 #1-10
   BMD 1876-1879      1600174 #7-10
   BMD 1880-1884      1600195 #1-5
   BMD 1729-1773 BMD 1759-1819 M 1819-1854      1898120 #4-6
   B 1819-1849 B 1826-1836      1898121
   B 1836-1860      1898122
   B 1860-1868 M 1826-1858      1898123
   M 1859-1876 D 1809-1860 D 1826-1848      1898124
   D 1849-1882      1898125