Format explanations etc.

Jeziorsko   (Turek*)    5148 1839  SI


Roman Catholic parish

USC Warta?

Includes: Czerniaków, Dębina, Jeziorsko, Justynów, Klonów, Klonówek, Maszew, Ostrów, Poddębina, Ratnice, Szczutków, Tądów Dolny, Tądów Górny, Ustków, Wola Miłkowska, Wola Zadąbrowska, Zadąbrowie, Zadąbrowska, Zakrzew, Żerochów
Diocesan Archive in Wloclawek
   B 1808-1825   1837-1848   1858-1864   1866-1875
   M 1808-1825   1836-1844   1869-1874
   D 1812-1825
State Archive in Poznan
   B 1808-1874
   M 1808-1874
   D 1808-1874
State Archive in Lódz
   B 1875-
   M 1875-
   D 1875-
Local Roman Catholic Parish
   B 1875-1891   1897-
   M 1884-
   D 1884-1894   1916-

LDS microfilms
   BMD 1808-1819      741851
   BMD 1820 1822-1823 1825-1835      741852
   BMD 1836-1852      741853
   BMD 1853-1865      741954
   BMD 1866-1874      1191068 #13-21
   B 1808-1813 1837-1848 1858-1864 1866-1868 M 1808-1812 1836-1844 1812-1813      1978477
   D 1812-1813 BMD 1813-1823      1978478
   BMD 1824-1825 B 1869-1875 M 1869-1874      1978479 #1-3