Format explanations etc.

Kowale Pańskie   (Turek*)    5156 1833  KN


Roman Catholic parish

USC Kawęczyn

Includes: Cegielnia Dzierzbocka, Ciernin, Dzierzbotki, Dziewiątka, Kowale Pańskie, Leśnictwo, Maryanów, Muchtów, Pakuła, Siedliska, Wola Kowalska, Zastruże
Diocesan Archive in Wloclawek
   B 1798-1879
   M 1798-1800   1803-1804   1806-1893
   D 1798-1888
State Archive in Poznan
   B 1808-1812    1815-1817   1820-1825   1843-
   M 1808-1812    1815-1817   1820-1825   1843-
   D 1808-1812    1815-1817   1820-1825   1843-
Local Roman Catholic Parish
   B 1868-1940   1945-
   M 1868-1940   1945-
   D 1868-1940   1947-

LDS microfilms
   BMD 1808-1812 1815-1817 1820-1821      742935
   BMD 1822-1825 1843-1865      742936
   BMD 1866-1876      1191340 #12-22
   BMD 1877-1884      1618417 #7-14
   B 1798-1827 1828-1842 1844      2006771 #2
   B 1808-1810 1811-1812 1843-1879      2006772 #1-3
   D 1798-1827      2006772 #4
   D 1828-1842      2006773 #1
   M 1798-1800 1803-1804 1806 1807-1808 1809-1827 1828-1842      2006773 #2
   M 1811-1812 1843-1893 D 1808-1810 1811-1812 1843-1848      2006773 #3-7
   D 1849-1888      2006774 #1
   M 1809-1810      2162136 #2