Format explanations etc.

Popowo Kościelne Kirchen Popowo  (Wagrowiec)    5243 1716  PO


Roman Catholic parish

1570 souls (in 1888)

Includes: Brzeskowo, Budziejewo, Budziejewskie Huby, Jaroszewo, Kuszewo, Łosiniec, Łosinieckie Huby, Nieświastowice, Nieświastowickie Huby, Pląskowo, Pląskowska Kolonia, Podlesie Wysokie (Hohenwalden), Popowo Kościelne, Popowska Kolonia, Wymysłowo
Archdiocesan Archive in Gniezno
   B 1688-1950
   M 1688-1950
   D 1688-1944   1947-1950
Local Roman Catholic Parish
   B 1688-
   M 1688-
   D 1688-

LDS microfilms
   B 1854-1934      2103553
   BMD 1688-1853 M 1854-1941 D 1854-1892      2119224
   D 1893-1944 BMD 1852-1874      2119225 #1-2
   B 1933-1950 1941 1943 1933      2375755 #5
   M 1942-1950      2375755 #6
   D 1947-1950      2375755 #7