Format explanations etc.

Catholic records
Lutheran records
Civil records

Gołańcz Gollantsch  (Wagrowiec)    5257 1718  PI


Roman Catholic parish

1723 souls (in 1888)

Includes: Bogdanowo, Buszewo, Chludowo, Czesławice, Gołańcz, Grabowo, Krzyżanki, Podjeziorze, Smolary, Tomczyce
Archdiocesan Archive in Gniezno
   B 1614-1823   1847-1949
   M 1658-1941   1945-1949
   D 1711-1949
State Archive in Poznan - microfilms only
   B 1614   1623-1702   1706-1808
   M 1749-1762   1765-1808
   D 1771-1808
Local Roman Catholic Parish
   B 1847-
   M 1856-
   D 1856-

LDS microfilms
   B 1614 1623-1702 1706-1762 M 1749-1762 B 1751 1761-1770 M 1765-1770 B 1770-1788 MD 1771-1788      1048409
   BMD 1789-1808      1048410
   B 1614-1762 M 1749-1762 B 1762-1770 M 1763-1770 D 1762-1771 B 1770-1788 MD 1771-1788 BMD 1789-1808      2041399 #2-14
   B 1809-1823 M 1809-1826 D 1808-1823 M 1658-1749 D 1711-1762 M 1827-1855 D 1824-1855      2043900 #1-8
   B 1856-1901      2343135 #4-5
   B 1901-1941 1945-1949 1941-1944      2343374 #1-3
   B 1847-1874      2343374 #4
   M 1856-1941 1945-1949 1941      2343375 #1-2
   D 1856-1949      2343375 #3-4


Lutheran community

1832   Margonin

1100 souls (ca. 1900)

Archdiocesan Archive in Gniezno
   B 1833-1919
   M 1833-1868

LDS microfilms
   B 1833-1919      2343135 #1-2
   M 1833-1868      2343135 #3


Civil registry

USC Gołańcz

State Archive in Pila
   B 1875-   City
   M 1875-   City
   D 1875-   City
   B 1875-1888   Land
   M 1875-1888   Land
   D 1875-1888   Land
Standesamt I in Berlin
   B 1874-1879 1881-1898 1901-1920 1923-1940
   M 1874-1887 1889-1890 1892 1895-1898 1900-1928 1930-1940
   D 1874-1895 1897-1902 1904-1905 1907-1910 1915-1924 1929 1935 1937-1940

LDS microfilms
   B 1874-1878      71370
   B 1879 1881-1884      71371
   B 1884-1891      71372
   B 1892-1898      71373
   B 1901-1908      71374
   B 1909-1914      71375
   B 1914-1920 1923-1926      71376
   B 1927-1933      71377
   B 1934-1940 M 1874-1875      71378
   M 1875-1886      71379
   M 1886-1887 1889-1890 1892 1895-1898 1900-1906      71380
   M 1907-1925      71381
   M 1926-1928 1930-1940      71382
   D 1874-1882      71383
   D 1882-1889      71384
   D 1890-1895 1897-1899      71385
   B 1900 D 1901-1902 1904-1905 1907-1910 1915-1917      71386
   D 1918-1924 1929 1935 1937-1940      71387
   B 1874-1879 1881-1882      161306
   B 1883-1888 1890-1891      161307
   B 1892-1898 1901-1902      161308
   B 1903-1908      161309
   B 1909-1917      161310
   B 1918-1920 1923-1929      161311
   B 1930-1936      161312
   B 1937-1940      161313
   M 1874-1887 1889-1890 1892 1895-1897      161314
   M 1898 1900-1921      161315
   M 1922-1928 1930-1932      161316
   M 1933-1940      161317
   D 1874-1883      161318
   D 1884-1891      161319
   D 1892-1900      161320
   D 1901-1902 1904-1905 1907-1910 1915-1919      161321
   D 1920-1924 1929 1935 1937-1940      161322