Format explanations etc.

Grylewo   (Wagrowiec)    5254 1714  PI


Roman Catholic parish

1002 souls (in 1888)

Includes: Białybród, Donabórz, Grylewo, Kopaczyn, Łaskawnica Mała, Łaskawnica Wielka, Nowe Sołectwo, Rybowo
Archdiocesan Archive in Gniezno
   B 1705-1706   1710-1711   1763-1950
   M 1763-1940   1945-1950
   D 1763-1940   1945-1959
State Archive in Poznan
   B 1808-1874
   M 1808-1874
   D 1808-1874
Local Roman Catholic Parish
   B 1910-

LDS microfilms
   BMD 1808-1865      719609
   B 1706 1710 1711 1779-1811      2255371 #6
   B 1763-1779 M 1763-1779 D 1763-1779      2255371 #7
   B 1811-1894      2255371 #8-10
   B 1895-1910      2255372 #1
   M 1779-1838 D 1779-1838      2255372 #2
   M 1839-1870 D 1839-1870      2255372 #3
   M 1871-1940 1945-1946      2255372 #4
   D 1871-1940 1945-1959      2255372 #5
   B 1910-1950      2374374 #4