Format explanations etc.

Brześć Kujawski   (Włocławek)    5236 1854  WL


Roman Catholic parish

USC Brześć Kujawski

Diocesan Archive in Wloclawek
   B 1735-1805 1816-1875 1947-1951
   M 1710-1746 1753-1837 1839-1876 1945-1948
   D 1753-1876 1947-1951
State Archive in Wloclawek
   B i1735-1808 1808-
   M 1808-
   D 1808-

LDS microfilms
    BMD 1808-1810 BM1809-1810 BD 1810-1811 BMD 1811-1815      808147
    BMD 1815-1817 BD 1817-1818 MD 1818-1819 BMD 1819-1824      808148
    BMD 1825-1828 1830-1834      808149
    BMD 1835 1829 1836-1844      808150
    BMD 1845-1853      808151
    BMD 1854-1860      808152
    BMD 1861-1865      808153
    B 1829-1835 B 1829-1836 B 1836-1847      1874296
    B 1847-1862      1874297
    B 1862-1875      1874298
    B 1868-1875 M 1710-1746 M 1753-1823 M 1816-1818      1874299
    M 1818-1821 M 1824-1828 M 1826-1838 M 1829-1832 M 1836-1837 Atka M 1839-1857      1874300
    M 1857-1862 M 1857-1862 M 1862-1876 M 1868-1875      1874301
    D 1753-1823 D 1816-1821 D 1824-1828 D 1826-1834      1874302
    D 1829-1832 D 1836-1837 D 1835-1856      1874303
    D 1856-1873 D 1868-1871      1874304
    D 1871-1876 BMD 1822-1825 BMD 1847-1851      1874306
    BMD 1852-1853      1874307 #1