Format explanations etc.

Catholic records
Lutheran records

Przyczyna Górna Przyczyna gorna  (Wschowa)    5148 1616  LE

Ober-Pritschen 


Roman Catholic filial Wschowa

State Archive in Zielona Góra
   B 1643-1832
   M 1642-1832
   D 1644-1832


Lutheran community

1578   *

686 souls (ca. 1900)