Format explanations etc.

Catholic records
Lutheran records (Altstadt)
Lutheran records (Neustadt)
Civil records

Wschowa Fraustadt  (Wschowa)    5148 1619  LE

District capital


Roman Catholic parish

3135 souls (in 1888)

Includes: Dolna Przyczyna (Nieder Prietschen), Górna Przyczyna (Ober Prietschen), Wschowa (Fraustadt)
State Archive in Zielona Góra
   B 1608-1791   1794-1839   1857-1869
   M 1710-1791
   D 1708-1735   1778-1804
Local Roman Catholic Parish
   B 1778-
   M 1778-
   D 1778-


Lutheran community Altstadt

1555   *

3838 souls (ca. 1900)

State Archive in Zielona Góra
   B 1719-1756   1874-1931
   M 1719-1748   1755-1771   1798-1818   1832-1846   1860-1872
   D 1776-1884

LDS microfilms
   D 1822-1836 1852-1870      896066


Lutheran community Neustadt

1646   *

1272 souls (ca. 1900)Civil registry

USC Wschowa

State Archive in Leszno
   B 1874-   i1874-1896   City
   M 1874-   i1874-1896   City
   D 1874-   i1874-1896   City
   B 1874-   i1874-1901   Land
   M 1874-   Land
   D 1874-   Land


Jewish community

State Archive in Zielona Góra
   B 1838
   M 1838
   D 1838
Zentralstelle für Genealogie in Leipzig
   B 1802-1874
   M 1812-1867
   D 1763-1936
LDS microfilms
   BMD 1838      896082 #1
   D 1802-1833      1184411 #5
   B 1802-1833 M 1817-1833 D 1839-1840 D 1763-1936      1184412
   B 1811-1874 M 1812-1867 D 1812-1876      1184413 #1-5
   BMD 1817-1840      1271450 #3
   BMD 1817-1840      1271451


MLutheran community

Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz Berlin
   B 1826-1920
   M 1826-1920
   D 1826-1920
LDS microfilms
   B 1826-1851 M 1826-1847 1834-1867 D 1826-1847 K 1838-1866 M 1798-1806 BMD 1854-1881      71250
   BMD 1860-1867 BMD 1869-1920 K 1870-1914      71251
   BM 1741-1751 B 1751-1792 B 1749-1751 M 1751-1806 D 1784-1805      172484
   B 1792-1806      1343603
   B 1826-1833      1343652 #2
   B 1834-1867 M 1826-1847 1834-1847      1343653
   D 1826-1847 1834-1853 M 1868      1343654 #1-4