Format explanations etc.

Złotów   (Złotów)    5322 1702  PI

Flatow 


Roman Catholic parish

Diocesan Archive in Koszalin
   B 1660-1675 1707-1935
   M 1707-1932
   D 1707-1874 1882-1934
State Archive in Koszalin
   B 1799 1811-1874
   M 1799 1811-1874
   D 1799 1811-1874
LDS microfilms
   BMD 1799 1811-1861      1496971 #2-5
   BMD 1861-1874      1496972 #1


Lutheran community

No records available


Civil registry

USC Złotów

State Archive in Pila
   B 1874-
   M 1874-
   D 1874-1894 1896-