Format explanations etc.

Płocicz   (Złotów)    5330 1730  BY

Plötzig 


Civil registry

USC Kamień Krajeński

State Archive in Bydgoszcz
   B 1874-
   M 1874-
   D 1874-

LDS microfilms
   BMD 1874-1875 BM 1876      1194883 #15-22
   D 1876 BMD 1877-1880 B 1881      1194884
   MD 1881 BMD 1882-1883      1194885 #1-8
   D 1877      1194922 #11