Format explanations etc.

Głomsk Glumen  (Złotów)    5326 1710  PI


Roman Catholic parish

USC Złotów

Includes:

LDS microfilms


Lutheran community

LDS microfilms


Civil registry

LDS microfilms