Format explanations etc.

Suchorączek Suchoronczek  (Złotów)    5322 1731  BY


Civil registry

State Archive in Bydgoszcz
   B 1874-
   M 1874-
   D 1874-
LDS microfilms
   BMD 1874-1876 B 1877      1194980 #14-23
   MD 1877 BMD 1878-1883      1194981