Database contents/Inhalt der Datenbank

Back to the list/Zurück zur Übersicht Explanation of notations used/Erklärungen zur Tabelle

Neighbour districts/Benachbarte Kreise: Bydgoszcz, Chełmno, Inowrocław, Nieszawa, Włocławek

District/Kreis Toruń [Thorn]

Place
Ort
Type
Typ
Years covered
Zeitraum
Number of records
Anzahl der Einträge
Authors
Autoren
Available from
Verfügbar seit
Other
Hinweise
Czarnowo
[Scharnau]
K 1800-1877, 1887-1890 146 Peter Dankowski
Wolfgang Ziolkowski
5.07.2014
Górsk
[Gurske]
E 1800-1887 4358 Burkhard Sasse
Rosi Jaworski
9.12.2019
Górsk
[Gurske]
S 1874-1899 368 Burkhard Sasse 30.04.2019
Grabie
[Neu-Grabia]
K 1800-1808, 1810-1872 1384 Ryszard Welka
Jason
4.10.2009
Grabie
[Neu-Grabia]
S 1874-1899 230 Peter Dankowski 9.08.2018
Gutowo
[Guttau]
S 1874-1899 423 Peter Dankowski 11.10.2019
Kaszczorek
[Kaschorek]
K 1800-1875, 1884-1890 681 Maciej Knychała
Jerzy Chmielewski
23.01.2019 Entries from Gumowo marked with "G"
Lubicz
[Leibitsch]
S 1874-1899 379 Jerzy Chmielewski 11.10.2019
Mała Nieszawka
[Klein-Nessau]
S 1874-1899 302 Peter Dankowski 9.08.2018
Mokre
[Mocker]
S 1874-1899 1825 Peter Dankowski 24.08.2018
Otłoczyn
[Ottlotschin]
E
Otłoczyn
[Ottlotschin]
S 1896-1899 20 Wojciech Lis 29.09.2018
Podgórz
[Amberg]
K 1800-1878 790 Eugeniusz Forma 13.07.2013
Podgórz
[Amberg]
S 1874-1899 1023 Peter Dankowski 15.10.2018
Toruń - par. św. Janów
[Thorn-St.Johann]
K 1800-1876, 1884-1890 1804 Jerzy Chmielewski 23.01.2019
Toruń - par. św. Jakuba
[Thorn-St.Jakob]
K 1800-1890 1460 Peter Dankowski 12.05.2018
Toruń - par. NMP
[Thorn-St.Marien]
K 1800-1890 1843 Jerzy Chmielewski 6.01.2019 Before 1840, St. Lawrence's church was used
Toruń - katol. par. wojskowa
[Thorn-Kath.Militärgemeinde]
K 1891-1899 50 Peter Dankowski 31.12.2020
Toruń-Stare Miasto
[Thorn-Altstadt]
E 1800-1899 3922 Burkhard Sasse 27.04.2017 Entries from villages in some years marked with "L"
Toruń-Nowe Miasto
[Thorn-Neustadt]
E 1800-1899 3222 Burkhard Sasse 23.09.2017
Toruń - par. św. Jerzego
[Thorn-St.Georg]
E 1800-1899 2174 Burkhard Sasse 23.02.2018
Toruń reformowana
[Thorn-reformierte]
E 1826-1827, 1839, 1859, 1899 5 Łukasz Bielecki 31.10.2017
Toruń - ewang. par. wojskowa
[Thorn-Ev.Militärgemeinde]
E 1815-1899 1879 Peter Dankowski 31.03.2021
Toruń
[Thorn]
S 1874-1899 4470 Peter Dankowski 28.10.2018
Zławieś Wielka
[Gross-Bösendorf]
E
Zławieś Wielka
[Gross-Bösendorf]
S 1874-1899 350 Ken Neumann 24.02.2019
Złotoria
[Zlotterie]
S 1874-1899 361 Jerzy Chmielewski 19.03.2019