Database contents/Inhalt der Datenbank

Back to the list/Zurück zur Übersicht Explanation of notations used/Erklärungen zur Tabelle

Neighbour districts/Benachbarte Kreise: Bydgoszcz, Świecie, Wyrzysk, Złotów

District/Kreis Tuchola [Tuchel]

Place
Ort
Type
Typ
Years covered
Zeitraum
Number of records
Anzahl der Einträge
Authors
Autoren
Available from
Verfügbar seit
Other
Hinweise
Bagienica
[Bagnitz]
E
Bysław
[Gross Bislaw]
K 1800-1899 1560 James Kustelski
Marcin Ciesielski
Peter Dankowski
Ewa Stryjska (korekta)
20.12.2007
Bysław
[Gross Bislaw]
S 1874-1899 843 Peter Dankowski 25.02.2017
Cekcyn
[Polnisch-Cekzin]
K 1830-1899 1410 Peter Dankowski 13.07.2012
Gostycyn
[Liebenau]
K 1825, 1828-1834, 1838-1885 547 Elyssa Kowalinski
Wolfgang Ziolkowski
8.06.2012
Jeleńcz
[Jehlenz]
K 1800-1802, 1823-1849 393 Katarzyna Zakryś-Nalazek
Peter Dankowski
22.04.2012
Kamienica
[Kamnitz]
S 1874-1899 411 Peter Dankowski
Łukasz Bielecki
24.06.2018
Kęsowo
[Kensau]
S 1874-1899 285 Peter Dankowski 24.06.2018
Pruszcz
[Prust]
K
Radzim
[Resmin]
S 1874-1899 186 Renata Szperlińska 18.12.2017
Stary Sumin
[Alt-Summin]
S 1874-1899 640 Peter Dankowski 30.06.2016
Tuchola
[Tuchel]
K 1883-1899 404 Katarzyna Zakryś-Nalazek
Peter Dankowski
16.12.2010
Tuchola
[Tuchel]
E 1800-1859 1926 Burkhard Sasse 22.04.2018
Tuchola
[Tuchel]
S 1874-1899 1143 Katarzyna Zakryś-Nalazek
Burkhard Roepke
Jerzy Chmielewski
20.08.2013 Entries from the Landbezirk marked with "L"
Wielka Klonia
[Gross-Klonia]
S 1874-1899 233 Peter Dankowski 24.06.2018