Zawartość bazy danych Poznan Project

Powrót do listy powiatów Objaśnienie stosowanych oznaczeń

Sąsiednie powiaty: Gniezno, Inowrocław, Strzelno, Słupca, Szubin, Witkowo, Żnin

Powiat Mogilno

Miejscowość Typ Zakres lat Liczba zapisów Indeksowali Dostępne od Inne
Dąbrowa E
Dąbrowa S 1874-1899 738 Burkhard Sasse 22.01.2016
Duszno K 1808-1812, 1814, 1821-1827, 1832-1874 243 Eugeniusz Forma
Jason
Leszek i Aleksandra Kabacińscy (korekta)
7.07.2008
Gębice (Mogilno) K 1808-1815, 1818-1819, 1821-1828, 1830-1865, 1867-1874 578 Marek Wódkiewicz
John Walter
8.05.2007
Gębice (Mogilno) S 1874-1899 1162 Marzena Jasińska 23.08.2016 Wpisy z USC Gębice-Wieś - numeracja z "L" (Land)
Jastrzębowo S 1874-1899 530 Mikołaj Macioszek
Eugeniusz Forma
21.03.2016
Józefowo E
Kamieniec (Mogilno) K 1808-1810, 1815-1841, 1843-1874 793 Piotr Priebe
Eugeniusz Forma
31.01.2013
Kruchowo K 1833-1841, 1843-1846, 1848-1874 205 Eugeniusz Forma
Monika Blumberg
Leszek i Aleksandra Kabacińscy
7.07.2008 Lata 1853-1874 w duplikatach dla Duszna
Kwieciszewo K 1801-1824, 1826-1899 1411 Elyssa Kowalinski
Marzena Jasińska
9.06.2005
Kwieciszewo E
Kwieciszewo S 1874 3 Mikołaj Macioszek 20.10.2015
Mogilno K 1800-1830, 1832-1874, 1899 2470 Garret Mierzejewski
Monika Białkowska
Marzena Jasińska
19.01.2009
Mogilno E
Mogilno S 1874-1899 1827 Eugeniusz Forma 29.08.2016 Wpisy z USC Mogilno-Wieś - numeracja z "L" (Land)
Myślątkowo S 1876-1899 484 Mikołaj Macioszek
Eugeniusz Forma
10.12.2015 Wcześniejsze roczniki pod USC Orchowo
Niestronno K 1800-1874 580 Garret Mierzejewski
Eugeniusz Forma
John Walter
21.09.2008
Orchowo K 1804-1874 959 Eugeniusz Forma
Marzena Jasińska
Łukasz Bielecki
30.12.2010 W niektórych latach wyodrębniona filia Linówiec (numery z "L") oraz osobno ujęte wsie z powiatu gnieźnieńskiego (numery z "G")
Orchowo S 1874-1875 32 Mikołaj Macioszek 24.10.2015 Późniejsze roczniki pod USC Myślątkowo
Pakość K 1819-1820, 1832-1880, 1884-1899 1549 Elyssa Kowalinski
Marzena Jasińska
Eugeniusz Forma
8.03.2008
Pakość E 1862-1874 108 Łukasz Bielecki 17.02.2016 Zapisy z powiatu inowrocławskiego oznaczono "In"
Pakość S 1874-1899 1296 Lila Molenda 22.08.2016 Wpisy z USC Pakość-Wieś - numeracja z "L" (Land)
Palędzie Kościelne K 1832-1899 406 Barbara Cywińska
Krzysztof Mańczak
Łukasz Bielecki
23.07.2007
Palędzie Kościelne S 1874-1899 470 Burkhard Sasse 29.08.2016 Także pod nazwą USC Padniewo lub Józefowo
Parlin K 1811-1899 844 Garret Mierzejewski
Monika Białkowska
Eugeniusz Forma
Halina Kulpińska
15.05.2008
Strzelce K 1818-1827, 1832, 1834, 1838-1899 378 Radek Kotecki
Eugeniusz Forma
Marzena Jasińska
Elyssa Kowalinski
Łukasz Bielecki
Henryk Krzyżan
21.08.2008
Strzyżewo Kościelne K 1800-1803, 1807, 1809-1874, 1882-1899 1356 Kasia Grycza
Leszek Kabaciński
John Walter
Marzena Jasińska
Mikołaj Macioszek
Łukasz Bielecki
15.02.2008
Szczepanowo K 1800-1874, 1887-1899 1728 Elyssa Kowalinski
Marzena Jasińska
John Walter
9.06.2005 Dla lat 1864-1874 tylko duplikaty dla wsi w powiecie mogileńskim. Zapisy z powiatu szubińskiego oznaczono "S".
Szydłowo K 1808-1817, 1819-1820, 1822-1828, 1832-1841, 1843, 1852-1874 208 Eugeniusz Forma
Łukasz Bielecki
20.02.2013 Akta znajdują się w zespołach: Kamieniec i Wylatowo
Trląg K 1800-1802, 1818-1823, 1825-1826, 1832-1899 1030 Radek Kotecki
Marzena Jasińska
Mikołaj Macioszek
7.03.2009
Trzemeszno K 1800-1802, 1808-1809, 1817-1823, 1832-1879 2664 Monika Blumberg
Joseph Wichtowski
Eugeniusz Forma
Jason
Łukasz Bielecki
17.12.2008 Niektóre lata z podziałem na miasto i wieś (numery z "V"), duplikaty z podziałem na powiaty mogileński i gnieźnieński (numery z "G"). Dla lat 1825-1830 tylko wpisy z powiatu gnieźnieńskiego.
Trzemeszno E 1835-1838, 1840-1874 644 Heide Swiecikowski 5.06.2008 W tym filia Jastrzębowo (wpisy z "R")
Trzemeszno S 1874-1899 1737 Eugeniusz Forma 6.03.2016 Wpisy z USC Trzemeszno-Wieś - numeracja z "L" (Land)
Wylatowo K 1800-1829, 1831-1837, 1840-1874 550 Aleksandra
Łukasz Bielecki
31.05.2013