Informacje o Poznan Project

POZNAN PROJECT - Indeksowanie dziewiętnastowiecznych ślubów z terenu historycznej Wielkopolski

Zawartość: W chwili obecnej w bazie danych mamy 1 981 361 rekordów!

Koordynator: Łukasz Bielecki

Projekt działa od roku 2000 i ma na celu zindeksowanie akt małżeństw z terenu Wielkopolski i Kujaw dla zakresu lat 1800-1899. Bezpośrednim impulsem do podjęcia prac nad stworzeniem bazy ślubów były doświadczenia licznych osób z grona Polonii amerykańskiej, poszukujących swych przodków, którzy niegdyś wyjechali z Wielkopolski. Emigranci i ich potomkowie zazwyczaj nie zachowali pamięci o dokładnym miejscu pochodzenia rodziny. Dostępne dokumenty najczęściej podają jedynie lapidarny zapis "Posen", mylnie interpretowany jako miasto Poznań, gdy w istocie niemal zawsze chodzi tu o pruską Prowincję Poznańską, obszar w ok. 2/3 pokrywający sie z dzisiejszym województwem wielkopolskim (ale bez Kalisza i Konina, za to z Bydgoszczą i Inowrocławiem). W krajowej historiografii mówimy zazwyczaj o Wielkim Księstwie Poznańskim. Ponieważ jednak Prusacy po roku 1848 przemianowali Księstwo na Prowincję Poznańską (niem. Provinz Posen), więc w codziennym użyciu, również urzędowym, słowo "Posen" zaczęło oznaczać zarówno miasto Poznań, jak i całą prowincję. Ta dwuznaczność przeniosła się później również do współczesnego języka angielskiego i z niej wywodzi się nazwa Projektu, w którym "Poznan" odnosi się do całej prowincji, podczas gdy w zgodzie z użyciem polskim należałoby mówić o "Projekcie Poznańskie". Właśnie nazwą "Poznańskie" przyjęło się bowiem potocznie określać Prowincję Poznańską w języku polskim.

Na początkowym etapie prac ograniczaliśmy się do terenu Wielkiego Księstwa Poznańskiego (zabór pruski), jednak później zakres terytorialny Projektu objął również część Wielkopolski znajdującą się w XIX wieku pod zaborem rosyjskim (powiaty: Słupca, Konin, Koło, Kalisz, Turek), jak też inne regiony związane historycznie z Wielkopolską (Wałcz, Złotów) i przylegające obszary pograniczne (Tuchola, Radziejów, Sieradzkie). Z tak określonego terytorium udało się już zindeksować znaczną większość ślubów zapisanych w dziewiętnastowiecznych księgach metrykalnych i aktach Urzędów Stanu Cywilnego. Zostały one umieszczone w naszej bazie danych, dla której od lutego 2006 funkcjonuje wyszukiwarka. W tym okresie dziesiątki tysięcy osób z kraju i zagranicy odnalazły w bazie informacje o lokalizacji akt małżeństw swych przodków. Wielu genealogom, głównie potomkom emigrantów z Poznańskiego, dane odnalezione w Poznan Project pozwoliły w ogóle ustalić miejscowość pochodzenia interesujących ich osób.

Polityka prywatności oraz ciasteczka

Baza danych, zarządzana przez koordynatora projektu Łukasza Bieleckiego, powstaje przy udziale wielu wolontariuszy z całego świata. Jest ona dostępna dla wszystkich użytkowników sieci poprzez bezpłatną wyszukiwarkę stworzoną przez Macieja Głowiaka przy wykorzystaniu darmowych lub dozwolonych do użytku non-profit technologii i bibliotek. Całość przedsięwzięcia wspiera Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne "Gniazdo" będące organizacją pożytku publicznego, zaś serwery udostępnia Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe będące jednostką naukową PAN.

PCSS WTG Gniazdo

Ciasteczka: Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej pragniemy poinformować, że strona wykorzystuje tzw. pliki cookies (ciasteczka). Są one stosowane do celów statystycznych oraz niezbędnej obsługi serwisu WWW i systemu logowania.

Inne projekty indeksowania akt metrykalnych: