Zawartość bazy danych Poznan Project

Powrót do listy powiatów Objaśnienie stosowanych oznaczeń

Sąsiednie powiaty: Jarocin, Kalisz, Koźmin, Krotoszyn, Odolanów, Ostrów Wielkopolski, Słupca

Powiat Pleszew

Miejscowość Typ Zakres lat Liczba zapisów Indeksowali Dostępne od Inne
Broniszewice K 1800-1899 675 Michał Szlachciak
Eugeniusz Forma
Jacek Grabarek
Wojciech Lis
6.03.2008
Brzezie K 1800-1899 477 Anna Stręgiel
Kuba Wojtczak
Danuta Wojcięgowska
Łukasz Bielecki
7.05.2009
Czarnuszka S 1874-1899 374 Kerstin Baier-Hildebrand
Wojciech Lis
Leszek Chojnacki
29.10.2011 Także pod nazwą USC Karmin
Czermin K 1800-1899 2227 Aleksandra 27.03.2010
Czermin S 1874-1899 847 Jacek Cyba
Leszek Chojnacki
25.01.2016 Także pod nazwą USC Pieruszyce lub Żegocin
Droszew K 1800-1899 1629 Andre Switala
Wojciech Liśkiewicz
Józef Jamrozik
Aleksandra
3.03.2008
Gołuchów K 1800-1816, 1820-1821, 1823-1827, 1829-1831, 1833-1834, 1836-1847 432 Eugeniusz Forma
Arkadiusz Michalak
Danuta Wojcięgowska
26.10.2010
Górzno K 1820-1876, 1886-1888 207 Aleksandra 17.04.2009
Grodzisko (Pleszew) K 1800-1899 1280 Michael Grudzielanek
Danuta Wojcięgowska
Wojciech Lis
16.08.2007
Jedlec K 1817-1899 605 Roman Kurka
Arkadiusz Michalak
Elżbieta Parowicz
Marcin Mikołajczak
31.01.2010
Karmin K 1800-1877, 1887-1899 571 Aleksandra
Danuta Wojcięgowska
30.10.2009
Kowalew K 1800-1899 1003 Danuta Wojcięgowska 4.10.2009
Kucharki K 1800-1874 717 Danuta Wojcięgowska
Józef Jamrozik
Arkadiusz Michalak
Tomasz Jankowski
18.02.2010
Kucharki S 1874-1899 928 Jacek Cyba
Basia Rajkowska
Sławomir Wałęsiak
23.12.2015 Także pod nazwą USC Szkudła
Kuchary K 1812-1854 330 Aleksandra
Józef Jamrozik
30.12.2009
Kuczków K 1800-1869 520 Danuta Wojcięgowska
Józef Jamrozik
Arkadiusz Michalak
2.05.2010
Kuczków S 1874-1899 325 Jacek Cyba 23.02.2015
Lenartowice K 1800-1899 432 Danuta Wojcięgowska
Tomasz Jankowski
4.10.2009
Pleszew K 1800-1899 2911 Roman Kurka
Aleksandra
6.06.2009
Pleszew - katol. par. wojskowa K 1835-1850 5 Peter Dankowski 31.12.2020
Pleszew E 1819-1854 1035 Sabine Klimek
Monika Batschied
10.11.2013
Pleszew - ewang. par. wojskowa E 1834-1871 77 Gudrun Degener 31.12.2020
Pleszew S 1874-1899 2715 Wojciech Lis
Karolina Gronikowska
Leszek Chojnacki
Basia Rajkowska
Sławomir Wałęsiak
23.08.2015 Wpisy z USC Pleszew-Wieś - numeracja z "L" (Land)
Rokutów S 1891-1899 180 Wojciech Derwich 18.01.2014
Sobótka (Pleszew) K 1800-1874 1423 Aleksandra
Łukasz Bielecki
Stanisław Kaczmarek
27.03.2010 Zapisy z "D" dotyczą duplikatów cywilnych z epoki napoleońskiej
Sobótka (Pleszew) E 1854-1899 347 Aleksandra
Bettina Kirchner
2.06.2008
Sobótka (Pleszew) S 1874-1899 1189 Jacek Cyba
Peter Dankowski
21.02.2015
Sowina K 1808-1809, 1811, 1818-1847, 1850-1854, 1857, 1872-1873 378 Aleksandra
Łukasz Bielecki
30.10.2009
Tursko K 1800-1899 1116 Wojciech Liśkiewicz
Danuta Wojcięgowska
Arkadiusz Michalak
17.03.2009
Żegocin K 1800-1899 1782 Danuta Wojcięgowska
Józef Jamrozik
Katarzyna Duczmal
Eugeniusz Forma
16.07.2010