Imiona w projekcie Poznan Project

Garść informacji

W dziewiętnastowiecznych księgach małżeństw z terenu Wielkopolski spotyka się mnogość form imion osób w nich zapisanych. Wynika to z kilku czynników. Po pierwsze, księgi te prowadzone były w kilku językach, po łacinie (katolickie), niemiecku (oba wyznania), polsku (niektóre parafie katolickie w zaborze pruskim i parafie z Kongresówki do roku 1867), wreszcie po rosyjsku (zabór rosyjski od roku 1868). Zdarzało się, że w akcie spisanym po łacinie imiona są w wersji polskiej, lub niemieckiej. Dodatkowo komplikuje sprawę fakt, że pisownia polska w wieku XIX nie była do końca ustalona, a na naszym terenie spotyka się formy imion przestarzałe, gwarowe, czy po prostu przekręcone.

W XIX wieku naturalne było tłumaczenie imion pomiędzy językami. Dlatego w akcie spisanym po łacinie Marcin będzie figurował jako Martinus (pamiętajmy też o przypadkach gramatycznych, w większości zapisów o formie narracyjnej spotkamy biernik, a więc Martinum, a przy podawaniu imion rodziców także dopełniacz: Martini). Jeśli zaś użyto języka niemieckiego, to zobaczymy imię w wersji: Martin.

Poniżej tabelka ułatwiająca orientację w powszechnie używanych imionach w tamtym okresie. Podane są wersje łacińska, polska (ówczesna i obecna) oraz niemiecka. Dla niektórych imion stosowanych wyłącznie przez ewangelików, nie istnieją przyjęte wersje łacińskie lub polskie.

Uwaga: w Projekcie przyjęto konwencję podawania imion w przywoływanych zapisach w standardowej wersji: łacińskiej (śluby katolickie w zaborze pruskim), niemieckiej (ewangelickie) lub polskiej (zabór rosyjski), nawet jeśli w danej parafii czy księdze używano innego języka. Czyni sie tak w celu ujednolicenia rozmaitych form oraz ułatwienia przeszukiwania po imionach. Oznacza to, że jeśli wyszukiwarka poda ślub osoby o imieniu Franciscus, to mimo to w oryginalnym akcie może tam być równie dobrze Franz lub Franciszek. Jest to jednak w istocie to samo imię.

[Imiona męskie] [Imiona żeńskie]

Imiona męskie

(kursywą podano formy nietypowe lub przestarzałe)
Wersja łacińska Wersja polska Wersja niemiecka Uwagi
Abraham Abraham
Abraham
Adalbertus Wojciech, Woyciech
Adalbert, Albert, Albrecht

Adam Adam Adam
Adolphus Adolf
Adolf, Adolph

Aegidius Idzi
Aegyd

Aemilius Emil
Emil

Albinus Albin
Albin
Alexander Aleksander Alexander
Aloysius Alojzy
Alois

Alphonsus Alfons
Alphons

Amandus Amandus
Amandus
Ambrosius Ambroży
Ambrosius, Ambros
Anastasius Anastazy
Anastas

Andreas Andrzej, Jędrzej
Andreas

Anselmus Anzelm
Anselm
Antonius Antoni
Anton

Apolinaris
Apolinary
Apollinaris
Apollonius Apoloniusz
Apollonius

Arnoldus Arnold
Arnold
Athanasius Atanazy
Athanasius
Augustinus Augustyn, August
August, Augustin

Balthasar Baltazar, Balcer
Balthasar, Balzer

Bartholomaeus Bartłomiej
Bartolomaeus

Basilius Bazyli
Basil

Benedictus Benedykt
Benedikt, Benedict

Beniaminus Beniamin
Beniamin
Benon Benon
Benno
Bernardus Bernard
Bernhard
Berthold Bertold
Berthold
Blasius Błażej
Blasius
Boleslaus Bolesław
Boleslaus
Bonaventura Bonawentura
Bonaventura
Bonifacius Bonifacy
Bonifaz
Bronislaus Bronisław
Bronislaus
Bruno Bruno, Brunon
Bruno
Calixtus Kalikst
Kalixt
Caelestinus Celestyn
Zoelestin
Caesar Cezar, Cezary
Caesar
Cajetanus Kajetan
Kajetan
Camillus Kamil
Kamill

Carolus Karol
Karl, Carl

Casimirus Kazimierz, Kaźmierz
Kasimir

Casparus Kacper, Kasper
Kaspar, Caspar

Ceslaus Czesław
Ceslaus

Christianus Krystian, Chrystian
Christian

Christophorus Krzysztof
Christoph

Chrysostomus Chryzostom
Chrysostomus

Clemens Klemens
Clemens
Conradus Konrad
Conrad
Constantinus Konstanty
Konstantin, Constantin
Cornelius Kornel
Kornelius

Cyprianus Cyprian
Zyprian
Cyrillus Cyryl
Kyrill
Damasius Damazy
Damas
Daniel Daniel Daniel
David Dawid David
Deodatus Bogdan, DeodatDienegott
Dionysius Dionizy
Dionys

Dominicus Dominik Dominik
Edmundus Edmund Edmund
Eduardus Edward Eduard
Elias Eliasz Elias
Emmanuel Emmanuel
Emmanuel
Ephraim Efraim, Efrem
Ephraim
Erasmus Erazm Erasmus
Erdmanus Erdman Erdmann
Ernestus Ernest Ernst
Eugenius Eugeniusz
Eugen
Eustachius Eustachy
Eustachius
Evald Ewald
Ewald
Fabianus Fabian
Fabian
Faustus Faust
Faustus
Felicianus Felicjan
Felizian
Felix Feliks
Felix
Ferdinandus Ferdynand
Ferdinand
Florianus Florian
Florian
Franciscus Franciszek
Franz

Fredericus Fryderyk
Friedrich

Gabriel Gabriel
Gabriel
Georgius Jerzy
Georg, George

Gottfriedus Gotfryd
Gottfried
Gotthard
Gotard
Gotthard


Gotthilf


Gotthold
Gottlieb, Boguslaus Bogumil, Boguslaw
Gottlieb Te imiona o pokrewnej etymologii stosowano często zamiennie
Gregorius Grzegorz
Gregor

Guido
Wit, Gwidon
Veit

Guilhelmus Wilhelm
Wilhelm
Gunther Guntram
Gunther, Günt(h)er
Gustavus Gustaw
Gustav


Hans Lokalna forma od Johannes
Henricus Henryk Heinrich

Hermanus Herman
Hermann
Hieronymus Hieronim
Hieronymus
Hilarius Hilary
Hilarius

Hippolytus Hipolit
Hippolyt

Honorius Honoriusz
Honorius
Hubertus Hubert
Hubert

Hugo Hugon
Hugo
Hyginus Hygin
Hygin

Hyacinthus Jacek
Hyazinth
Ignatius Ignacy
Ignatz, Ignaz

Irenaeus Ireneusz
Irenaeus

Isidorus Izydor
Isidor

Jacobus Jakub, Jakób
Jakob, Jacob

Jaroslaus Jarosław


Joachim Joachim
Joachim
Joannes Jan
Johannes, Johann

Joseph Józef
Josef, Joseph
Czasem wymiennie z imieniem "Josephatus" (Józefat)
Julianus Julian
Julian
Julius Juliusz
Julius
Ladislaus Władysław
Ladislaus
Lambertus Lambert
Lambert
Laurentius Wawrzyn, Wawrzyniec
Lorenz

Leo Leon
Leo
Leonardus Leonard Leonhard
Leopoldus Leopold
Leopold
Lucas Łukasz
Lukas, Lucas

Lucianus
Lucjan, Łucjan
Luzian

Ludovicus Ludwik
Ludwig
Macarius Makary
Makarius

Marcellus Marceli
Marcel
Marcus
Marek Markus
Marianus Marian Marian
Martinus Marcin Martin

Matthaeus Mateusz
Matthaeus Te dwa imiona często używano wymiennie!
Matthias Maciej
Matthias
Mauritius Maurycy
Moritz
Maximilianus Maksymilian
Max, Maximilian
Medardus Medard
Medard
Melchior Melchior, Majcher
Melchior
Michael Michał Michael
Miecislaus Mieczysław


Moses Mojżesz
Moses

Napoleon Napoleon
Napoleon
Narcissus Narcyz
Narziss

Nepomucenus Nepomucen
Nepomuk

Nestor Nestor
Nestor

Nicodemus Nikodem
Nikodem
Nicolaus Mikołaj
Nikolaus

Norbertus Norbert
Norbert
Onuphrius Onufry
Onuphrius
Oscarus Oskar Oskar
Oswaldus Oswald
Oswald
Otto Otton
Otto
Patricius Patryk
Patrick

Paulus Paweł
Paul

Petrus Piotr
Peter

Philippus Filip
Philipp

Pius Pius Pius
Raphael Rafał
Rafael

Reinhold Rajnold
Reinhold
Reinhard
Reinhard
Ricardus Ryszard
Richard

Robertus Robert
Robert
Rochus Roch
Rochus

Romanus Roman Roman
Romualdus Romuald
Romuald
Rudolphus Rudolf Rudolf, Rudolph
Salomon Salomon Salomon
Samuel Samuel
Samuel
Sebastianus Sebastian Sebastian
Seraphinus Serafin
Seraphin
Severinus Seweryn
Severin

Zygfryd Siegfried
Sigismundus Zygmunt
Siegismund

Silvester Sylwester
Silvester
Simon Szymon
Simon
Simplicius Symplicjusz
Simplizius

Stanislaus Stanisław Stanislaus
Stephanus Stefan, Szczepan
Stefan, Stephan
Telesphorus Telesfor
Telesphor

Thaddaeus Tadeusz
Thaddaeus
Theobaldus Teobald
Theobald
Theodorus Teodor
Theodor
Theophilus Teofil
Theophil

Titus Tytus
Titus
Thomas Tomasz Thomas
Timotheus Tymoteusz
Timotheus
Tobias Tobiasz
Tobias


Traugott
Urbanus Urban Urban
Valentinus Walenty
Valentin

Valerianus Walerian
Valerian
Venceslaus Wacław
Wenzel

Victor Wiktor
Viktor
Vitalis Witalis
Vitalis
Vitoldus Witold


Vladimirus Włodzimierz


Vincentius Wincenty
Vincenz


Willibald
Xaverius Ksawery Xaver
Zacharias Zachariasz
Zacharias
Zachaeus Zacheusz
Zachaeus

[Imiona męskie] [Imiona żeńskie]

Imiona żeńskie

(kursywą podano formy nietypowe lub przestarzałe)
Wersja łacińska Wersja polska Wersja niemiecka Uwagi
Adamina Adamina Adamine
Adelaida Adelajda Adelheid
Adelina Adelina Adeline
Adolpha Adolfa Adolfa
Aemilia Emilia Emilie
Agatha Agata Agatha
Agnes Agnieszka Agnes
Alberta Alberta
Alberta
Nieraz używane zamiennie
Albertina Albertyna Albertine
Albina Albina Alwine
Alexandra Aleksandra Alexandra
Aloysia Alojza Aloisia
Amalia Amelia Amalie
Anastasia Anastazja Anastasia
Angela Aniela Angela
Anna Anna Anna, Anne

Antonina Antonina Antonie, Antoinette

Apollonia Apolonia Apollonie
Augusta Augusta Auguste
Aurelia Aurelia Aurelie
Balbina Balbina Balbina
Barbara Barbara Barbara
Beata Beata Beate
Benigna Benigna Benigna
Bertha Berta Bertha Wariant imienia Alberta?
Bibianna Bibianna Bibianna
Bogumila Bogumiła

Boguslava Bogusława

Boleslava Bolesława

Brigitta Brygida Brigitta
Bronislava Bronisława Bronislava
Caecilia Cecylia Caecilie
Camilla Kamila Kamilla
Carolina Karolina Karoline, Caroline, Charlotte Wersja Charlotte funkcjonowała obok Caroline
Casimira Kazimiera

Catharina Katarzyna Katharine
Celestina Celestyna Celestine
Ceslava Czesława

Christina Krystyna Christine
Clara Klara Klara
Claudina Klaudyna Klaudine
Clementina Klementyna Klementine
Conrada Konrada Konrada
Constantia Konstancja Konstanze
Cornelia
Kornelia
Kornelie

Cordula Kordula Cordula
Cunegundis Kunegunda, Kinga Kunigunde
Daniela Daniela Daniela
Domicella Domicela Domicella
Dominica Dominika Dominika
Dorothea Dorota Dorothea, Dorothee
Eleonora Eleonora Eleonore
Elisabeth Elżbieta Elisabeth
Emma Emma Emma
Ernestina Ernestyna Ernestine
Estera Estera Estera
Euphrosina Eufrozyna Euphrosine
Eva Ewa Eva
Evelina Ewelina Eveline
Faustina Faustyna Faustine
Felicia Felicja Felizia
Feliciana Felicjana Feliziana
Florentina Florentyna Florentine
Florianna Florianna Florianna
Francisca Franciszka Franziska
Frederica Fryderyka Friederike
Gabriela Gabriela Gabriela
Genowefa Genowefa Genowefa
Gertrudis Gertruda Gertrude


Gottliebe
Grazyna Grażyna

Guilhelmina Wilhelmina Wilhelmine
Hanna Hanna Hanna
Hedvigis Jadwiga Hedwig
Helena Helena Helene
Henrietta Henryka Henriette
Hermina Hermina Hermine
Honorata Honorata Honorata
Hulda Hulda Hulda
Ida Ida Ida
Isabella Izabella Isabella
Joanna Joanna Johanna
Josepha Józefa Josephine Czasem wymiennie z formą "Josephata" (Józefata)
Julianna Julianna, Julia
Julianne, Julie

Justina Justyna Justine
Ladislava Władysława

Laura Laura Laura
Leocadia Leokadia Leokadia
Leonilla Leonilla Leonilla
Lucia Łucja Luzia
Lucretia Lukrecja Lukrezia
Ludgardis Ludgarda Ludgarde
Ludovica Ludwika Luise, Louise
Lydia Lidia Lydia
Magdalena Magdalena Magdalena
Malvina Malwina Malvine
Marcellina Marcelina Marzellina
Margaretha Małgorzata Margaretha
Marianna Marianna, Maria
Marianne, Marie
Zazwyczaj Marie chrzczono pod imieniem Marianna, forma Maria "zarezerwowana" była dla NMP
Martha Marta Martha
Martianna Marcjanna Marzianna
Mathildis Matylda Mathilde
Melania Melania Melanie
Michalina Michalina Michalina


Minna
Monica Monika Monika
Natalia Natalia Natalie, Nathalie
Nepomucena Nepomucena Nepomuzena
Norbertina Norbertyna Norbertine
Nympha Nimfa Nympha
Ottilia Otylia Ottilie
Paulina Paulina Pauline
Pelagia Pelagia Pelagia
Petronella Petronella Petronella
Philomena Filomena Philomena
Philippina Filipina Philippine
Praxedis Prakseda Praxede
Providentia Prowidencja

Regina Regina Regina
Renata Renata Renate
Rosalia Rozalia, Róża, Rozyna (ewangeliczki)
Rosalie, Rosa, Rose, RosinaRosamunde
Sabina Sabina Sabine
Salomea Salomea Salomea
Scholastica Scholastyka Scholastika
Selma Selma Selma
Seraphina Serafina Seraphine
Severina Seweryna Severine
Sophia Zofia Sophie
Stanislava Stanisława Stanislava
Stephania Stefania Stefanie, Stephanie
Susanna Zuzanna Susanne
Thecla Tekla Thekla
Theodora Teodora Theodora
Theodosia Teodozja Theodosie
Theophila Teofila Theophila
Theresia Teresa Therese
Ulrica Ulryka Ulrike
Ursula Urszula Ursula
Valentina Walentyna Valentine
Valeria Waleria Valerie
Vanda Wanda Wanda
Veronica Weronika Veronika
Victoria Wiktoria Viktoria
Vincentia Wincencja

Xavera Ksawera Xavera