Wskazówki dla użytkowników Poznan Project

Jak szukać?

Baza danych posiada wyszukiwarkę umożliwiającą odnalezienie informacji o ślubach konkretnych osób.

Wyszukiwanie proste

Formularz wyszukiwania prostego pozwala znaleźć śluby dla danego nazwiska (w tym te, w których nazwisko występuje jako panieńskie jednej z matek osób ślubujących), które zostają wyświetlone jako wyniki zgodne (maksymalnie 250 w kolejności chronologicznej) oraz dalsze, zawierające inne nazwiska o najbardziej podobnym brzmieniu (wyniki przybliżone). W sumie wyświetlane jest do 300 wyników zgodnych i przybliżonych. Można ustalić próg zgodności brzmienia poszukiwanego nazwiska. Przy podawaniu nazwiska opuszczamy wszelkie tytuły szlacheckie włącznie z "von" itp. Konieczne jest podanie całego wzorca nazwiska, bez znaków typu ? czy *. Suwakiem można też zmniejszyć lub zwiększyć próg zgodności do poziomu którego będą odszukiwane wyniki podobne. Maksymalnie prezentowane jest jednak zawsze do 300 wyników wyszukiwania (zgodnych i podobnych w sumie).

Jeśli nazwisko jest popularne (ponad 250 wystąpień w bazie), należy użyć opcji wyszukiwania rozszerzonego. Nazwiska których szukamy, wpisujemy tutaj w odpowiednie pola formularza, można wybrać też konkretne imiona ślubujących Jeśli szukanego imienia nie ma na liście, wpisujemy "żadne z powyższych", na końcu listy (więcej o problemie imion + lista ówcześnie używanych imion w różnych wersjach językowych). W wyszukiwaniu rozszerzonym jest też możliwość odszukania danego nazwiska jednocześnie wśród panien jak i panów młodych (oraz ich matek), należy wtedy wybrać tryb "Nazwisko dowolnego z małżonków". Jeśli nie podamy innych kryteriów dla zapytania, będzie to równoważne wyszukiwaniu prostemu.

Jeśli wybraliśmy podanie danych osobno dla ślubujących, to mamy też możliwość zdecydowania, czy przeszukiwanie ma objąć nazwiska panieńskie matek (o ile je podano w aktach). Następnie, jest możliwość włączenia dokładniejszej procedury przeszukiwania, która jednak wymaga znacznie dłuższego czasu na odszukanie wyników i może być uruchomiona tylko przy podaniu jednego z imion ślubujących lub nazwisk obojga, lub też ograniczenia terytorium przeszukiwania do jednego z regionów (patrz poniżej).

Dostępna jest też opcja wyszukiwania osób, dla których w bazie nie ma podanego nazwiska (przed rokiem 1820 wiele rodzin nie miało jeszcze utrwalonych nazwisk). W wypadku zaznaczenia tej opcji, osoby zapisane w bazie tylko z imienia będą wyświetlane w wynikach przy wybraniu ich imienia w formularzu, niezależnie od wpisanego przez nas tam nazwiska.

W formularzu można następnie rozwinąć sekcję kryteriów dodatkowych, w której jest opcja ograniczenia terytorium przeszukiwania do jednego z 12 regionów w ramach Wielkopolski (regiony opisane są nazwami powiatów wchodzących w ich skład, według podziału administracyjnego z roku 1890, patrz mapka). Przynależność poszczególnych parafii do powiatów w tym podziale można ustalić na stronie obrazującej stan bazy danych. Następnie, można też zawęzić zakres lat, lub ograniczyć przeszukiwanie do małżeństw katolickich bądź protestanckich (ewangelickich) lub samych akt pruskich Urzędów Stanu Cywilnego. Domyślnie uwzględniane są wszystkie te rodzaje akt. Wyniki ukazują się podzielone na śluby zawierające szukane nazwisko oraz te o brzmieniu podobnym.

Informację o lokalizacji odnalezionego zapisu w konkretnym archiwum znajdziemy klikając notkę "Akt oryginalny" obok zapisu. Klikając na nazwę parafii otrzymujemy natomiast metryczkę z informacją o istniejących dla niej księgach metrykalnych i różnymi dodatkowymi danymi.

Możliwe jest dodawanie komentarzy do konkretnych małżeństw, np. aby poinformować o błędnym, naszym zdaniem, zapisie lub zostawić swój kontakt dla innych osób zainteresowanych daną parą. Uwaga: komentarz nie jest właściwą drogą kontaktu z osobami indeksującymi, ani z koordynatorem, gdyż widoczny jest jedynie dla osób, które odnajdują ten sam zapis w wyszukiwarce. Osoby zalogowane mają możliwość kasowania swoich komentarzy.

Jak uzyskać dodatkową pomoc?

Wszelkie pytania odnośnie funkcjonowania Projektu, jak też zapytania dotyczące historii własnej rodziny prosimy formułować na Forum WTG "Gniazdo". Jest tam wątek poświęcony Projektowi.