Zawartość bazy danych Poznan Project

Powrót do listy powiatów Objaśnienie stosowanych oznaczeń

Sąsiednie powiaty: Czarnków, Oborniki, Szubin, Wałcz, Wągrowiec, Wyrzysk, Złotów

Powiat Chodzież

Miejscowość Typ Zakres lat Liczba zapisów Indeksowali Dostępne od Inne
Brodna E
Budzyń K 1809-1811, 1814-1844, 1846-1899 773 Malayna Paskett
Elyssa Kowalinski
Eugeniusz Forma
Ewa Kabat
Henryk Krzyżan
7.03.2007
Budzyń E 1862-1875 15 Burkhard Sasse 9.01.2015 Zapisy dotyczą gminy staroluterańskiej
Budzyń S Wpisy z USC Budzyń-Wieś - numeracja z "L" (Land)
Chodzież K 1800-1899 2477 Elyssa Kowalinski
Eugeniusz Forma
Henryk Krzyżan
29.07.2005
Chodzież E 1818-1845, 1848-1874 3293 Elyssa Kowalinski
Nancy Schlegel
Brigitte Dala
Burkhard Sasse
8.09.2006
Chodzież S Wpisy z USC Chodzież-Wieś - numeracja z "L" (Land)
Dziembowo S
Jabłonowo S
Jaktorowo K 1855-1885 229 Rob Sovinski
Wojtek Jędraszewski (korekta)
7.04.2006
Kowalewo (Chodzież) S 1874-1875 24 Eugeniusz Forma 27.12.2014
Lipia Góra E 1839-1899 934 Liane Aleith
Brigitte Dala
Burkhard Sasse
11.06.2010 Zapisy z "L" dotyczą gminy staroluterańskiej
Margonin K 1800-1899 2390 Eugeniusz Forma
Danuta Wojcięgowska
30.12.2009
Margonin E 1810-1811, 1819, 1835-1899 1494 Elyssa Kowalinski
Brigitte Dala
Burkhard Sasse
14.09.2007 Zapisy z "L" dotyczą gminy staroluterańskiej
Margonin S 1874-1899 893 Eugeniusz Forma 27.12.2014 Wpisy z USC Margonin-Wieś - numeracja z "L" (Land)
Mirosław S
Morzewo K 1820-1884 692 Elyssa Kowalinski 9.08.2007
Piła K
Piła E
Piła S 1874-1879 391 Elke Iborg 18.03.2017 Wpisy z USC Piła-Wieś - numeracja z "L" (Land)
Podanin S
Podstolice S
Raczyn (Chodzież) E
Radwanki E
Sokołowo Budzyńskie E 1800-1889, 1891-1899 1708 Liane Aleith
Łukasz Bielecki
2.07.2013
Szamocin E 1818-1899 3152 Richard Hartman
Corinna Wiese
9.09.2012
Szamocin S Wpisy z USC Szamocin-Wieś - numeracja z "L" (Land)
Śmiłowo K 1800-1899 523 Ed Price
Eugeniusz Forma
23.02.2007
Ujście K 1836-1899 1584 Elyssa Kowalinski
Eugeniusz Forma
30.10.2007
Ujście E
Ujście S
Wyszyny K 1861-1874, 1887-1899 82 Eugeniusz Forma 4.10.2009 Filia Ryczywołu - w niektórych okresach osobne zapisy
Zacharzyn E
Zacharzyn S
Zelgniewo S
Żoń K 1800-1899 1571 Maciej Knychała
Eugeniusz Forma
28.10.2008